— Jo dårligere økonomi familien har, jo flere symptomer har barna på mentale helseproblemer, sier Tormod Bøe, psykolog og forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest.

Han har studert sammenhengen mellom familieøkonomi og mentale helseproblemer for barn. Nesten 6000 bergensbarn fra 11–13 år har deltatt i undersøkelsen, som er en del av Barn i Bergen-studien.

— Til tross for at de fleste i Norge stort sett har grei økonomi, finner vi sosiale helseforskjeller mellom dem som har mye og de som har mindre, sier Bøe.

Angst og depresjoner

Barna fra familier med dårlig råd svarer oftere bekreftende på spørsmål om at:

de er mye for seg selv

de er rastløse

de ofte er lei seg

de opplever mobbing

— Å vokse opp i en familie med dårlig økonomi kan by på konstant stress og bekymring for et barn. Det kan føre til at økonomien går ut over barnas mentale helse, sier Anne Skevik Grødem. Hun er forsker i Fafo og har blant annet forsket på fattigdom og sosial eksklusjon i Norge.

Blir utagerende

Grødem forteller at mange barn skammer seg over å ta med seg venner hjem, fordi de kanskje føler at de ikke har nok å by på, enten det gjelder leker eller et stort hus.

Vi vet at barn ofte går i sine foreldres fotspor og bærer den dårlige økonomien med seg videre i livet

Tormod Bøe, psykolog og forsker

— De sier ofte til oss at de ikke bryr seg om materielle ting, men gjentar dette så ofte at vi har inntrykk av at det faktisk betyr noe for dem. Det er trolig fordi de ønsker å føle seg som en del av fellesskapet, sier Grødem.

Hun forteller at barna ofte legger mye energi i å skjule for venner at de kommer fra et hjem med dårlig økonomi. De vil ikke at noen skal vite om det og trekker seg ofte litt tilbake.

— Noen barn kan forsøke å øke statusen sin gjennom utagerende atferd, noe som kan føre til at de stemples som barn med atferdsproblemer, sier Fafo-forskeren.

- Dårlig samvittighet

«Jeg kutter ut å være med vennene mine, så jeg skal slippe den dårlige samvittigheten av å "ta" pengene til foreldrene mine».

Slik beskriver en ungdom familiens økonomi i en fattigdomsdiskusjon på ung.no, et nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Fafo-forsker Grødum forteller at mange av disse barna lærer seg å slutte å spørre om ting.

— Samtidig bekymrer de seg ofte over familiens økonomi, noe som gir en psykisk belastning, sier hun.

Går ut over det sosiale

Førsteamanuensis Liv Syltevik ved Sosiologisk institutt på Universitetet i Bergen har forsket på levekår blant enslige forsørgere. Hun tror det er en kombinasjon av flere faktorer som gjør at barn blir påvirket av dårlig økonomi.

— Det ene problemområdet kan nok henge sammen med det andre. Når økonomien i en familie svikter kan det gå ut over sosiale relasjoner og samhold innad i familien, men også kosthold og hvilke muligheter foreldrene har til å følge opp barna på skolen, sier hun.

Hun synes likevel det er oppsiktsvekkende at familiens økonomi kan gi så tydelige forskjeller i barns mentale helse.

— De som har dårlig økonomi i Norge, har det kanskje mye bedre enn fattige i andre land. Likevel kan det virke som det oppleves som like vanskelig – kanskje fordi rikdommen her er så stor, sier hun.

Vil forebygge

Forsker Tormod Bøe tror også at dette handler om sosiale ulikheter, ikke bare om hvor lite penger familien har.

— Når de rike blir rikere, får vi større forskjeller. Barna fra familiene med dårlig økonomi har kanskje ikke de samme tingene som barna fra de rike familiene. De har kanskje ikke like fin bil eller like fint hus. Barna merker forskjellene, og det kan det ligge en sårbarhet i, tror han.

Bakgrunnen for undersøkelsen er ønsket om å forebygge mentale helseproblemer tidlig.

— Vi vet at barn ofte går i sine foreldres fotspor og bærer den dårlige økonomien med seg videre i livet. Leksehjelp, et foreldreutvalg som bestemmer hva en klassetur skal koste eller ekstra hjelp på skolen kan være positive tiltak for å forebygge disse problemene, sier han.

Nå vil Bøe prøve å finne ut mer om hvorfor økonomi gir helseforskjeller.

— Vi vil nå se på sammenhengen mellom forskjeller i livsbelastninger, familiefunksjon og foreldrestil hos grupper med ulik økonomi og psykiske vansker hos barna deres, sier han.

Hvordan mener du økonomi påvirker barnas mentale helse? Si din mening i kommentarfeltet under.

Fattige har mer problemer 2_7.jpg