Det mener førsteamanuensis på NHH, Tor Aase Johannessen. Han har innovasjon og entreprenørskap som ett av sine hovedfelt, og har fagansvar for forkurset til gründerskolen i Bergen. Johannessen er ikke redd for å helle iskaldt vann i årene på alle som går rundt med en idé de vil ha ut i verden.

— Mange gründere sliter noe inni granskauen. En god del burde heller avvikle og finne noen annet å gjøre, sier han.

I Nyskapningsparken på Marineholmen har gründerne Trond Walker i TextUrgy AS og Alastar Crombie i Optimum Engineeering kontor.

— Jeg har ikke hatt lønn siden jul, men slik er det noen ganger som gründer, sier Crombie.

— Jeg er i en kneik akkurat nå, men det går alltid opp og ned i oppstarten, før man har fått innpass i markedet, forteller Walker.

De vet hva de har gått til, men forstår Johannessens skepsis: Det er mange bekymringer ved å starte sin egen bedrift.

— Samtidig må vi tenke på verdiene i å skape. Jeg vil selvfølgelig ha lønn, men å få lov til å skape noe nytt er en større del av min motivasjon, sier Walker.

— Dårlige resultater

Johannessen mener man ikke bør bli grunder hvis man ønsker å tjene raske penger. Godtgjørelsen til daglig leder er en god indikator på dette, mener han.

— Det tar som regel mange år før de begynner å tjene penger. Hvis de noen gang lykkes økonomisk da, sier han.

Han har studert en rekke gründere og gründerbedrifter over tid. Han sjekker stadig resultatutviklingen for gründerbedrifter.

— Jeg blir ofte slått av de dårlige resultatene, sier han.

— I hvilken grad er gründere bevisst hva som venter dem av arbeidsmengde og økonomisk avkastning?

— Noen er idealister og aner ikke hva de gir seg ut på. Andre er nesten besatt av at de skal virkeliggjøre «sin» idé. De tror at produktet deres er en Guds gave til verden, som ingen har tenkt på før. Men da tar de som oftest feil. Og selv om de får høre motforestillingene, så fortsetter de likevel, sier Johannessen.

— Det høres negativt ut, men jeg kan ikke sitte her og male et rosenrødt bilde av hvordan det er. På den annen side – dersom man fra flere hold, for eksempel Innovasjon Norge, blir oppmuntret til å fortsette, er dette et viktig signal som man må ta alvorlig, sier han.

Bør alliere seg

Johannessen mener løsningen for mange gründere er å se på alternativer til å drive frem ideen i egen bedrift.

— Flere burde heller satse på å selge eller lisensiere patentet. I USA satser man mer på å lisensiere et patent enn her. I Norge er det dessuten veldig kronglete å etablere og drive et firma. Mange gründere er både innovatører og amatører i det å drive firma. Til tross for løfter om å forenkle tilværelsen for gründere, har lite eller ingenting skjedd.

Til tross for fordelene med å selge eller lisensiere, er det få som gjør det, påpeker han.

— Så blir de sittende med problemene til langt opp i alderdommen. For mange går den lange arbeidstiden ikke sjelden ut over både familie og ekteskap.

Gründere er heller ikke verdensmestere i å finne gode folk å alliere seg med, mener han.

— Mange av dem som kommer inn med risikokapital forlanger å få stor innflytelse over bedriften i form av betydelig representasjon i styret. Men noen av disse interessentene tenker mer på seg selv enn gründeren. Hvis de er for grådige så føler gründeren seg som en leilending i egen bedrift, de føler at de blir overprøvd av dem som finansierer dem, sier han.

- Trenger gründere

En annen gründer i Nyskapningsparken er Alfa Merethe Sefland i Theano AS. Hun mener gründerlivet er preget i større grad av oppturer og nedturer enn i en fast jobb.

— I en vanlig jobb har man anledning til å ha en dårlig dag fordi fast jobb betyr sikkerhet. Slik er det ikke å være gründer. Da står man på egne ben og kan ikke lene seg på andres innsats. Gründere tar både fysisk, mental og økonomisk risiko, men det er fantastisk kjekt å få lov til å skape noe nytt, sier hun.

Hun startet sitt eget selskap for 14 måneder siden. Det har blitt mange arbeidstimer, men hun stortrives i jobben og har hatt omsetning fra første stund.

— Det er kanskje ikke en lukrativ jobb, i alle fall ikke i begynnelsen. Men den er særdeles viktig for å drive samfunnet fremover. Noen må tenke nytt, for at vi ikke skal stå på stedet hvil. Vi trenger gründere, sier hun.

Et av hennes beste tips til andre som går med en gründerdrøm i magen er å ikke gi opp i første sving.

— Det gjelder å holde humøret oppe og drive prosjektet fremover, både på gode og mindre gode dager. Du må tørre å drømme og satse hundre prosent, sier hun.

GRÜNDER: Alfa Merethe Sefland
DINO TRTO