• I dag koster det 27 kroner pr. kilo ost som importeres, helt uavhengig av prisen eller kvaliteten på osten. FOTO: Andrjuss Soldatovs/CRESTOCK

Dansker og nordmenn i ostekrig

Det danske bondelaget reagerer kraftig på Tines forslag om høyere ostetoll.