«Fitjar Kraftlag tar til etterretning DONG Energys beslutning om å vende sitt fokus bort fra det norske vindkraftmarkedet, og som konsekvens av det ikke investere i en utbygging av Midtfjellet Vindkraftverk», heter det i en pressemelding fra Fitjar kraftlag.

— Danskene har gjort et strategisk veivalg. Vi så det kom en pressemelding fra Statoil om at heller ikke de vil satse på vindkraft på land. Jeg tipper det er en del av vurderingen, sier Ole Vidar Lunde, elverkssjef i Fitjar Kraftlag som eier halvparten av Midtfjellet vindkraft sammen med danske Dong Energy.

- Helt feil timing

I april i år ble det kjent at EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente Enovas tildeling av 346,5 millioner kroner i investeringsstøtte til Midtfjellet vindkraft AS. Det skulle være nok til et første byggesteg med cirka 20 vindmøller i Fitjarfjellet. Danskenes snuoperasjon kom derfor som et skudd for baugen for vindmølleprosjektet.

— Timingen er helt feil for oss. Vi skulle i gang med bygging nå til høsten, sier Lunde.

Til fjells med delegasjon

Han understreker at salg av halvparten av aksjene ikke nødvendigvis vil bety at prosjektet blir forsinket.

— Utsettelsen kan bli kortvarig. Det ligger ingen dramatikk i at en aksjepost skifter eier, sier Lunde.

- Det betyr at du har nye interessenter?

— Jeg har nye beilere på tunet, ja, sier Lunde.

- Var det dem du kjørte til fjells i vindkraftområdet i to biler tirsdag?

— Ingen kommentar på det, sier Lunde.

- Kan du opplyse hvem interessentene er?

— Nei, ikke ennå.

Heller ikke styreleder Johannes Koløen vil avsløre hvem interessentene er, men bekrefter at de hadde med seg en delegasjon til fjells igår som ville se Midtfjellet.

— Vi har flere veldig seriøse interessenter som er villig til å utvikle Midtfjellet vindkraft i tråd med de godkjente planene. Vi jobber mot at det ikke skal bli noen forsinkelse, og at vi får anleggstart i september og oppstart av vindturbinene neste høst, sier Koløen.

Tror på oppstart i september

I pressemeldingen fra Kraftlaget fremgår det at de nåværende eierne,

DONG Energy og Fitjar Kraftlag, vurderer Midtfjellet Vindkraft som et meget godt prosjekt. Det er derfor startet aktiviteter mot nye potensielle eiere som er interessert i å føre prosjektet videre sammen med Fitjar Kraftlag.

Den allerede etablerte prosjektorganisasjonen vil fortsette arbeidet frem mot en investeringsbeslutning allerede i august 2011 og oppstart av byggearbeidene i september 2011.

- Første spiker i kisten

Det har ikke Kjell Nesbø, talsmann for Aksjonsgruppa for vern om Fitjarfjellet noen tro på.

— Dette må være første spikeren i kisten. Vi anser ikke dette som en endelig slutt, men som et alvorlig nederlag for Fitjar Kraftlag. Danskene trekker seg ikke ut av prosjektet uten at det er økonomiske årsaker til det. Vi har hele tiden sagt at dette prosjektet ikke vil bli realisert fordi det ikke er økonomisk lønnsomt, sier Nesbø.

Han fastholder at Aksjonsgruppen vil fortsette kampen mot møllene.

Si din mening i kommentarfeltet under!