Det danske Lynx-helikopteret som var på øving i Sunnhordland i september 2009 knakk eit ledd i nasehjulet, og mannskapet melde frå om ein mulig samanstøyt med eit luftspenn.

Sunnhordland Kraftlag (SKL) fann avrivne trådar i ein av luftkablane over Langenuen nøyaktig på den først oppgitte posisjonen for helikopteret, og kravde over 700.000 kroner i erstatning for reparasjonen.

«Meget usannsynlig»

Forsvarsdepartementet avviser erstatningskravet, og ber SKL eventuelt gå rettens veg for å prøva bevisspørsmålet.

«Forsvaret ved undersøkelseskommisjonen erkjenner at det har vært militær helikopteraktivitet i området på det aktuelle tidspunkt, men finner — basert på tekniske funn - det meget usannsynlig at denne aktivitet har vært årsak til skaden på linjetråden», skriv departementet til SKL.

— Ei litt merkeleg sak, erkjenner departementets saksbehandlar, major Kenneth Øvland.

— Visst det var blitt sannsynleggjort ein årsakssamanheng, ville vi erkjent erstatningsansvar. Men vi finn ikkje ein sannsynleg samanheng, seier Øvland.

Radarbilde

Forsvarsdepartementet baserer seg på radarbilde frå den danske hendingsrapporten som tilseier at det aktuelle Lynx-helikopteret aldri kryssa dei fire 300 kilovolt-kablane som er trekte vel 150 meter over Langenuen mellom Tysnes og Stord.

Helikopteret var stasjonert på marinefartøyet HMS Triton og var på øvingsoppdrag i Langenuen natt til 4.september 2009 då pilotane brått kjende eit slag og risting i maskinen. Den første posisjonen for hendinga, oppgitt til Hordaland politikammer via Haakonsvern, samstemte med ein lineskade som SKL seinare påviste. Skaden førte ikkje til straumbrot, men påførte kraftlaget ein reparasjonskostnad på 712.000 kroner, pluss moms.

- Overbelastning

Lynx-en var aldri nærmare kablane enn ei nautisk mil, 1850 meter, ifølgje radarbildet som danskane har formidla til sine norske forsvarskollegar. Dessutan samsvarar skaden på helikopterhjulet dårleg med ein mogeleg samanstøyt med eit luftspenn, meiner departementets undersøkingskommisjon.

Departementet viser til det danske Forsvarets Materielltjeneste, som konkluderer med at det knekte nasehjulsleddet skuldast overbelastning. At leddet er knekt på baksida av nasehjulet styrkar denne teorien, ifølgje Forsvarsdepartementet.