— Det er klart at den svake kronen har gjort USA til et langt dyrere ferieland for nordmenn. Før kunne vi nærmest diktere betingelsene. Men nå er dollaren på nesten åtte kroner. For dem som har vært vant til en valutakurs på femtallet, blir USA-ferien veldig dyr, sier Trond Moberg.

Feriebusiness

Egentlig er han sivilingeniør, men startet for femten år siden med å arrangere motorsykkelferie for nordmenn i USA om sommeren. Ettehvert ble det en heltidsgeskjeft. Nå snur kronekursen opp ned på feriebusinessen.

— For så vidt har jeg lenge gått med planer om å arrangere reiser i Norge med Kongeveien fra Bergen som utgangspunkt. Tidligere har det vært vanskelig å trekke amerikanere hit på grunn av prisnivået. Nå er det plutselig blitt langt rimeligere for dem å feriere her. Dermed valgte jeg å satse, sier Moberg.

I starten vil han forsøke seg med bussturer, men ser også på muligheten for å arrangere motorsykkelturer fra Bergen.

— Kongeveien er en flott ramme for ferieopplevelser her til lands. Veldig mange satser med produkter som går på langs av landet. Jeg vil heller forsøke å reise på tvers, sier Moberg.

— Dette er et godt eksempel på konsekvensene av valutasvingningene. Det er klart at med en dollar som har styrket seg 25 prosent mot kronen, vil turiststrømmen bli påvirket. Det er også godt tenkt med å ta utgangspunkt i Kongeveien, som faktisk går Bergen helt til St. Petersburg. Og det er selvfølgelig positivt at folk som har en kontaktnett i USA benytter dette til å hente turister til Norge når vi blir rimeligere som ferieland, sier Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen.

Lokale aktører

Motorsykkelferie basert på leide sykler ligger litt frem i tid.

— I USA er det å leie motorsykkel en del av hverdagen. Her til lands er dette markedet knapt eksisterende, i tillegg til at det er kostbart, sier Moberg.

Han er i gang med etableringen og satser på å trekke de første amerikanerene over Atlanteren i 2016.

— Det krever en del forarbeid å starte opp. Nå etablerer jeg kontakt med lokale aktører som vi må ha samarbeid med for å få et slikt opplegg til å fungere. Amerikanerne er jo kommet på beina igjen. Så vi får tro valutaen holder, sier Moberg.