Begivenheten skjedde i Toro-kantinen i Arna. Spente Rieber-ansatte i hvite arbeidsuniformer satt som tente lys og ventet på budskapet fra de nye eierne som hadde ankommet i mørke dresser. Storeier Stein Erik Hagen prøvde å slå an tonene med at han faktisk hadde vært der før, men da faktisk som kjøpmann og kunde.

— Jeg har beundret Rieber i mange år. I dag skriver vi industrihistorie sammen. Rieber er den ideelle partner for Orkla. Nå skal vi bli vinnerne i det nordiske matmarkedet, sa Hagen.

For det mottok han høflig applaus, satte seg, og overlot ordet til Åge Korsvold.

Klart og visjonært

Konsernsjefen har hele livet vært omgitt av investorer og analytikere. Han snakket villig vekk om transaksjonsperioden, prosesser, synergier og innovasjon. Som snart rendyrket matselskap var Orklas nye visjon å bli «the Nordic consumer goods champion», slo konsernsjefen fast, uten at noen av de hvitkledde tok bølgen.

— I alle de nordiske land har de to største dagligvarekjedene minst 60 prosent av markedet. Dette driver også konsentrasjonen i leverandørleddet. Her vil Orkla være nær, og videreføre den multilokale modellen. Vi har en skalafordel som er lokal, forklarte Korsvold.

Vekst betyr alt

— Enten må man være stor i matmarkedet, ellers må man være veldig liten. De i midten hadde konsernsjefen ingen tro på.

Han avviste også at det fantes noe som het, «en flat utvikling». - Enten vinner du eller så taper du, slo han fast.

Selv predikerte Korsvold en nominell omsetningsvekst for det nye Orkla på åtte prosent årlig.

For vekst er så mye, mye viktigere enn folk tror, ifølge Korsvold. - Vekst skaper selvtillit, og betyr noe uendelig mye mer enn bare penger, sa han og kikket litt forsiktig bak på Hagen.

Ett spørsmål

Mot slutten tok han for seg hvilke endringer de ansatte kunne vente seg. Da snakket han om å gi virksomhetslederne en verktøyskasse med incentivordninger, og utvikling av talenter. Dessuten at fleksiblitet og trivsel i hverdagen er veldig viktig.

— Og nå forventer jeg spørsmål fra dere, avsluttet konsernsjefen.

Etter en liten pause ble det ett spørsmål. En mann på bakerste rad ville vite hva salgsorganisasjonen i Bergen kunne vente seg?

Den skulle videreføres, men det ville være opp til den nye ledelsen av Orklas nye matselskap i Norge hvordan salgsorganiasjonene skulle fungere på sikt, svarte konsernsjefen.

Beviser det meste

Flere spørsmål ble det ikke. Dermed var møtet med de Toro-ansatte over. Korsvold fikk applaus, og den avtroppende sjefen i Rieber & Søn takket så mye for det fine besøket.

— Det var ikke gitt at Åge Korsvold og Stein Erik Hagen ville komme ut til dere i Arna. Det viser bare at vi ikke kunne fått bedre eiere enn Orkla, sa Mohn.

STOREIEREN SNAKKER: Styreleder og storeier i Orkla, Stein Erik Hagen har vært på besøk hos Toro før, men da som kjøpmann og kunde
Tor Høvik
STILLE OG SPENTE
LYTTENDE
HAR HØRT DET FØR: Stein Erik Hagen har hørt Korsvold før, og kunne konstentrere seg om mobilen.
LYDHØRE