Til tross for det store underskuddet siste kvartal, slo selskapet forventningene i markedet. Analytikerne ble positivt overrasket over driften som selskapet kunne melde om de siste tre månedene i fjor. Driftsoverskuddet dette kvartalet endte på 577 millioner kroner.

Selskapets underskudd på 506 millioner kroner etter skatt skyldes en nedskriving av goodwill og eiendeler i denne perioden med 869 millioner kroner. 285 millioner ble nedskrevet i den såkalte Blokk 8 i Oman, mens 584 millioner skrives ned på to felt i Emiratene.

For året som helhet endte 2013 med et overskudd etter skatt på 225 millioner kroner mot 1 039 millioner året før.

DNO hadde en samlet olje— og gassproduksjon i fjor på nesten 40 000 fat per dag, som er opp fra 28 000 fat i 2012.

Kapasiteten på det store Tawke-feltet i Kurdistan har i følge selskapet økt til 155 000 fat per dag, og den ventes å øke til 270 000 fat ved slutten av inneværende år.