Alle DNBs bankfilialer på Vestlandet slutter med all manuell kontanthåndtering fra 15. november, skriver banken i en pressemelding tirsdag. Unntaket er tømming av sparebøsser, som fortsatt kan skje i filialene.

Årsaken til kontantstoppen er ifølge DNB at kundene er blitt mer selvbetjente: DNBs mobilbank har nå flere besøk enn filialene.

Bankens filialer vil fortsatt ha minibanker, og noen steder også innskuddsautomater, men stort sett må kunder med kontanter gå til en butikk for å ta ut penger, sette inn penger eller betale regninger.

— Kontanter brukes i stadig mindre grad, og folk flest besøker ikke lenger bankfilialen for å få utført dagligbanktjenester. Bankfilialen besøker de når de ønsker rådgivning og veiledning i forbindelse med opptak av lån, forsikringsløsninger og sparing, sier Erik Telle-Ariansen, personmarkedssjef for DNB Vestlandet.

Han påpeker at butikkene har lengre åpningstider enn banken og er et sted folk uansett ferdes daglig.

— Mindre kontantbetaling bidrar også godt i kampen mot økonomisk kriminalitet, sier Telle-Ariansen.