• Både Norge og andre land utreder framtidens radiosystem.
  • Overgang til digitalradio vil gi plass til flere kanaler og nye tilbud til lytterne.
  • Rapporten «Digitalradio i Norge» foreslår at Norge satser på DAB – Digital Audio Broadcasting og at FM-senderne stenges i 2014.
  • NRK, P4 og andre norske radiostasjoner satser allerede på at DAB blir framtidens system. NRK vil overføre kanalene «Alltid klassisk» og «Alltid nyheter» fra FM-nettet til DAB neste år.
  • DAB er omstridt – flere land, blant dem Sverige og Finland, har gått bort fra standarden. Det finnes alternative digitale løsninger.
  • Stortinget skal avgjøre om og eventuelt når FM-sendingene opphører.
  • Overgang til digitalradio fører til at dagens FM-radioer må byttes ut.