Det 50 år gamle forbudet har gjort øystaten til et levende museum for gamle biler. Selv om turister synes det er fascinerende, har mange cubanere beklaget seg over rustholkene. Fram til nå har cubanere kun fått lov til å selge hverandre biler som ble laget før revolusjonen, men det er det nå slutt på.

De nye reglene var forventet som en del av flere reformer som ble vedtatt av det cubanske kommunistpartiet i april. Reformene er ment å lette på den statlige kontrollen over økonomien og oppmuntre til småskala næringsvirksomhet.

Men de nye reglene for bilkjøp har likevel et par begrensninger. Kun cubanere som «jobber for staten eller i dens interesse», samt utenlandske borgere med bosted på Cuba, får lov til å importere og kjøpe nye biler. Alle andre cubanere må nøye seg med å kjøpe og selge biler som allerede fins på øyen.