Christer Pedersen (35) har et overskudd på 11 millioner siden starten i 2004.

— Det handler vel om å være stolt over det man gjør. Og selvfølgelig å forstå bransjen og kundene. Men aller mest å ha gode medarbeidere. Det er de som er avgjørende for resultatet, sier Christer Pedersen, eier av Rimi i Håkonsgaten.

I 2004 overtok 35-åringen lokalene der det i årevis hadde ligget et Mekka-utsalg. Butikken var nedlagt, og Christer startet fra null. Siden har det gått bratt oppover med salg og lønnsomhet. Regnet fra starten, har butikken skapt et overskudd på 11 millioner kroner. En inntjening de færreste på hans alder kan drømme om.

Bare i fjor solgte butikken dagligvarer for drøye 76 millioner kroner. Overskuddet ble 1,9 millioner.

Eie egen butikk

Nå vil Rimi-kjeden at de fleste kjøpmennene skal gjøre som den unge bergenskjøpmannen, nemlig å eie sin egen butikk. I stedet for å bestyre en filial. På fagspråket kalt franchisedrift. En slik modell mener Ica-konsernet vil løfte lønnsomheten i Rimi-systemet.

Å drive dagligvarebutikk er action

Rimi-kjøpmann Christer Pedersen i Bergen

— Vi ser at konkurrenter som organiserer butikkene gjennom såkalt franchisedrift gjør det bedre enn oss. Det tar vi konsekvensen av. Målet er å få alle Rimi-butikkene inn på denne modellen. Når man eier sin egen bedrift, blir det en sterkere egeninteresse i å justere butikken til kundenes forventninger og motivere medarbeiderne. Det resulterer i økt omsetning, lavere kostnader og følgelig bedre lønnsomhet, sier Rimi-sjefen i Norge, Thor Linge.

Det er særlig Rema 1000 Linge sikter til. Den rendyrkede lavpriskjeden har nesten bare kjøpmenn som eier butikkene selv. Et system der både kjøpmenn og kjeden bak har god lønnsomhet.

Felles interesser

Rimi-sjefen får støtte fra forskningsmiljøene.

— Franchisedrift innebærer fordeler på flere måter. Den som driver butikken blir avhengig av å skape et godt resultat. Dermed får kjeden som står bak og den som eier butikken i stor grad felles interesser. I tillegg vil det redusere kostnader i forbindelse med oppfølging og kontroll. Slike rutiner blir de som driver butikken mer ansvarlig for selv, sier professor Arne Nygaard ved Bedriftsøkonomisk Institutt.

Professoren forklarer at Rema 1000 er den mest rendyrkede matvarekjeden når det gjelder å drive etter franchiseprinsippet. REMAs suksess gjør at flere går over til samme organisering.

Vi ser at konkurrenter som organiserer butikkene gjennom såkalt franchisedrift gjør det bedre enn oss

Thor Linge, Rimi-sjef i Norge

— Utfordringen for matvarekjedene er å finne de gode ledertalentene som kan styre butikkene på riktig vis. Her trengs det en god blanding av entreprenørånd og ledertalent. Samtidig som de må tilpasse seg markedet. En kjøpmann er helt avhengig av å kjenne sitt lokale marked og tilpasse driften etter hva kundene ønsker. På den andre siden er det gode penger å tjene for dem som gjør det best. Har man nok omsetning og driver butikken bra vil mange kunne hente en millionlønn, sier Arne Nygaard.

350.000 for å starte

Det finnes i dag over 300 Rimi-butikker. 105 av dem har franchisedrift. Målet er at alle Rimi-kjøpmenn skal bli eiere, og ansvarlige for driften selv.

For å finne noen som vil drive butikk for egen regning er lønnsomhet i regnskapene vesentlig. Rimi-kjeden har slitt, men fikk omsetningsvekst i fjor. ICA Norge som eier Rimi, hadde et underskudd på over en milliard. Det inkluderte en nedskrivning på 576 millioner.

— Vi jobber offensivt for å finne gode franchisedrivere. Men det er ikke hvem som helst som passer. De må ha troen på dette, samtidig som bransjeerfaring er viktig. Her går vi gjennom en grundig prosess. Og i tillegg må de satse litt kapital for å starte, sier Thor Linge.

- Hvor mye penger må man satse for å eie sin egen Rimi-butikk?

— Kravet til egenkapital er 350.000 kroner. Det er ikke noe stort økonomisk løft med tanke på hva riktig person kan skape av resultater. Det vesentlige er at vi har har tro på vedkommende, sier Thor Linge.

Action hele tiden

På pauserommet hos Rimi i Håkonsgaten ringer telefonen. Sjefen er etterspurt.

Det gjør nok noe med deg når resultatet blir ditt eget

Christer Pedersen

- Hvorfor startet du med dagligvarer?

— Å drive dagligvarebutikk er action. Det skjer noe hele tiden. Det blir aldri kjedelig, sier Christer Pedersen.

Før han startet egen butikk i Håkonsgaten, hadde han drevet tre Rimi-filialer.

— Jeg ble vel født inn i dette. Min far hadde to butikker. Så jeg har vært i bransjen siden syvårsalderen.

- Hva med pengene. Du tjener godt når du eier butikken selv?

— Det er selvfølgelig kjekt med gode resultater. Men det er ikke slik at dette er enestående. Eller at alle gjør det bra. Omsetningen har vokst kraftig siden vi startet. Og med det kommer også lønnsomheten om vi driver på rett måte.

- Gjør du en bedre jobb når du eier hele butikken selv?

— Det er mange som driver svært godt også som filialbestyrere. Ikke minst i vårt system. Men det gjør nok noe med deg når resultatet blir ditt eget. Derfor gjør muligens de franchisedrevne butikkene det bedre generelt sett.

Dagligvarekjedens markedsandeler.pdf