CNN stokker om på redaksjonskabalen i håp om bedre nyheter til nettbrukere. Ted Turners medieselskap, som slo seg opp på TV-dekningen av Gulf-krigen for drøyt ti år siden, tvinger TV-korrespondenter på jobb for en multimediell redaksjon.

Reporterne må regne med innholdsproduksjon for interaktiv— og radiokanalene, ifølge et internt notat fra nyhetssjef Easton Jordan som Wall Street Journal har fått tak i. Kanalens korrespondenter skal kunne filme og redigere opptak, mener nyhetssjefen.

— Det interaktive landskapet har endret seg. Vi er tvunget til å se på forholdet mellom journalistikk på nett og kringkasting, heter det i en uttalelse fra Jim Walton, sjef for CNNs amerikanske nettverk.

CNN setter ifølge Jordans memo "fart på planene om å introdusere kompakt, høyteknologisk nyhetsutstyr i redaksjonen. Se etter rask introduksjon av små, høykvalitets DV-kameraer og bærbart redigeringsutstyr (bærbare Macer), som gir oss muligheten til å sette ut små journalistgruopper når det gir mening. Vi vil i en periode fortsatt bruke større utstyr, som vi tar med oss når vi trenger det".(Origo)