Side på side med dokumenter. Møter på møter. Mål: En sjøfartsby i verdensklasse.

I flere år har politikere og folk i bransjen diskutert hvor en ny godshavn skal ligge i Bergen. Dagens havn med de ulike kaiene i Bergen sentrum er for liten til å romme gods-, cruise— og passasjertrafikk, og bergenspolitikerne vil ha godset ut av sentrum for å lette trykket på veiene når det fraktes videre etter lossing.

- Overmoden sak

— Næringen har et sterkt behov for å få avklart hvor godshavnen skal være, sier Susanne Rislå Andersen, daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen.

De mest aktuelle alternativene til sentrum er Flesland og en kombinasjonsløsning med Mongstad og Ågotnes.

Torsdag behandler byrådet Bergens første plan for sjøtransport, og der er Flesland blinket ut som den eneste løsningen.

— Saken er overmoden. Vi har tidligere vedtatt at aktiviteten på Dokken og Nygårdstangen skal flyttes, men ikke hvor. Det er ikke mange steder i verden de har klart å samle fly, jernbane og vei, sier næringsbyråd Gunnar Bakke.

Byen vokser sørover

Han viser til at byen vokser mest i retning Bergen sør, og varestrømsanalyser forteller at mye av godset går fra havnen i sentrum og sørover.

— Å legge godshavnen her, er et miljøprosjekt for byen. Så kan vi heller ha næringer som ikke bråker så mye i sentrum, sier Bakke og viser til naboklager om skip som durer om nettene.

Byråden er ikke bekymret for en rapport av Rambøll som i 2010 konkluderte med at det var mulig, men krevende og dyrt å bygge på Flesland. Samme år sa Avinor at de ikke anbefaler ny godshavn på Flesland da lyssetting av havneområdet, navigasjonsinstrumentenes signalkvalitet og sikkerhetssonene rundt rullebanene vil bli berørt.

Men ifølge byråd Bakke er det snakk om et annet område nå.

— Vi må selvfølgelig ta hensyn til dette, men det er grunn til å tro at det lar seg løse, sier Bakke.

Stavanger utfordrer

Det er ikke bare Bergen som vil være den ledende havnen i Norge. Siden 2004 har Risavika i Stavanger-området investert godt over en milliard kroner så langt.

— Vi skal fortsatt være den største havnen, bedyrer Rislå Andersen i Maritimt Forum.

Bakke har ambisjoner om at arealer til den nye godshavnen blir avsatt i kommuneplanens arealdel i løpet av de neste fire årene. Saken behandles trolig i bystyret 30. oktober.

Men en ting er hva byrådet og bystyret i Bergen mener. Hordaland fylkeskommune begynte i 2007 en prosess for å finne lokalisering for storhavnen i bergensområdet. Neste stopp er Fylkestinget.

— Vi får en ny handlingsplan for prosessen på neste møte i midten av oktober, sier leder av utvalget, Gustav Bahus (Frp).

Utvikler sentrum

Jernbaneverket, som også er tiltenkt en viktig rolle i planen for den nye godshavnen, viser til at Hordaland fylkeskommune holder på å utrede hvor en ny jernbaneterminal skal ligge.

— Vi har ikke startet vårt arbeid. Derfor er det prematurt å mene noe ennå. Uansett må ny jernbaneterminal og havn ses i sammenheng, skriver Lars Christian Stendal, regional plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket i en sms.

Det vil ta flere tiår før godstrafikken forsvinner fra sentrum, tror direktør Inge Tangerås i Bergen og Omland Havnevesen.

— Vi vil utvikle havnen i sentrum til den nye er bygget. I fjor var godsmengden 600.000 tonn, den kan fort øke til 900.000 til en million tonn i 2040. Jeg tror alle som arbeider med disse tingene har samlet seg om Flesland, sier havnedirektøren.