I sin rapport om de største bedriftene som Bergen kommune har eiendeler i, kommer byrådet med flere kritiske merknader til utviklingen i kraftselskapet BKK.

«Ikke tilfredsstillende» og «relativt svakt resultat». Det er to av karakteristikkene byrådet bruker på den økonomiske utviklingen i BKK. Rapporten er signert finansbyråd Liv Røssland (Frp) og byrådsleder Monica Mæland (H).

Klarer ikke kravet

I 2010 ga selskapet en avkastning til eierne på mellom 2,9 og 4,5 prosent. Kommunens sitt avkastningskrav er 6,9 prosent, og byrådet er ikke fornøyd med verken 2010-resultatet eller signalene så langt i år.«Fortsetter den svake resultatutviklingen som har vært i BKK i 2010, mener byrådet at en må gå i nærmere dialog med selskapet i den hensikt å styrke og skape mer forutsigbarhet rundt selskapets fremtidige resultatutvikling» heter det i byrådssaken, som ble lagt frem torsdag.

Byrådet peker på at BKK i årets bransjeanalyse fra Pareto Securities AS ble rangert på 25. plass av totalt 30 kraftselskaper.

«Det er et resultat som ikke ansees tilfredsstillende i et litt lengre perspektiv» skriver byrådet.

Omstridt utbytte

Bergen kommune eier 37,75 prosent av BKK. De andre store eierne er andre kommuner i bergensområdet og Statkraft. Utbyttet fra BKK har vært politisk omstridt, fordi byrådet har brukt et ekstraordinært utbytte de siste tre årene til å finansiere reduksjonen av eiendomsskatt. Fylkesmannen har avgjort at denne praksisen er ulovlig, og nå må byrådet finne en annen måte å betale skattekuttene på.

Totalt fikk Bergen kommune i 2010 et utbytte på 499,8 millioner kroner fra de 41 selskapene kommunen er medeier i. Nesten alt stammer fra BKK.

Byrådet er heller ikke fornøyd med utviklingen i Bergen Tomteselskap. For tre år siden kunne kommunen hente 100 millioner kroner i avkastning fra selskapet, mens det i fjor var redusert til 3 millioner kroner. Nå skal selskapet omstruktureres for å få mer kapital inn.