Waldegruppen er i en alvorlig og kritisk likviditetssituasjon. Bankforbindelsen har nylig varslet krav om innfrielse av engasjementet.

På bakgrunn av dette har Walde Entreprenør AS og Walde Byggevare AS i dag begjært oppbud, melder Waldegruppen i en pressemelding tirsdag. Samlet gjeld ved konkursen var 130 millioner kroner.

Ifølge majoritetseier Håkon Nesheim, er det foreløpig 150 ansatte som blir berørt . De ansatte vil nå stå uten jobb.

— Trist for de ansatte

Waldegruppen er eid av brødrene Rolf og Håkon Nesheim og har base på Frekhaug.

Mads Kleven er leder for Unionen Fagforening i Bergen og omegn. Han fikk tirsdag morgen beskjed om konkursen fra tillitsvalgte i Walde.

— Dette er trist, spesielt i tiden nå før jul, sier Kleven.

Tirsdag formiddag var det ikke oppnevnt bostyrer.

Dersom det ikke skulle være nok midler i boet til å utbetale lønn, vil fagforeningen ta saken videre for Lønnsgarantiordningen.

— Vår rolle nå er å svare på spørsmål og yte råd og bistand slik at våre medlemmer får fremmet sine krav, sier Kleven.

- Stretegiske feilgrep

Ifølge eier og daglig leder Håkon Nesheim i Walde Gruppen er det ulike årsaker til at Walde Byggevare og Walde Entreprenør nå har fått problemer.

Walde Byggevare hadde tidligere et lite utsalg i Meland. Planen var å bygge en større forretning på Flatøy eller Knarvik, men dette lot seg ikke gjøre. Walde valgte å bygge det nye utsalget på Mjåtveit i Meland. Denne ble laget like stor som det var planlagt på Flatøy eller Knarvik.

— Det ble et strategisk feilgrep. Selv om vi når oppimot 100 millioner kroner i omsetning, fikk vi ikke det handelsgrunnlaget vi trengte, sier Nesheim.

Walde Byggevare hadde ved konkursen tirsdag en gjeld på 37,2 millioner kroner. Verdiene i selskapet ble oppgitt å være 46,7 millioner. Likevel gikk altså selskapet konkurs, fordi de ikke hadde kontanter til å gjøre opp sine løpende forpliktelser.

- Tiltakene kom for seint

Når det gjelder Walde Entreprenør, forteller Nesheim at selskapet ikke har fått den driftsmarginen man har trengt.

— Vi har satt i gang tiltak gjennom 2013 for å redusere kostnader, men tiltakene kommer for seint. Vi har vært flinke på bolig og boligbygging, men har ikke tjent penger på andre områder. Vi har vært for vid i verdikjeden, sier Håkon Nesheim.

Walde Entreprenør hadde ved konkurstidspunktet tirsdag en gjeld på 92,7 millioner kroner, mens verdiene var 85,0 millioner. Selskapets eiendeler består bl.a. av fordringer til andre selskaper i Walde Gruppen. En konkurs vil derfor kunne få følger for andre selskaper.

Store underskudd

Walde Entreprenør omsatte i fjor for 200 millioner kroner, men hadde et underskudd før skatt på 30 millioner.

Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen redusert til ti millioner kroner. Dersom underskuddene fra i fjor har fortsatt, vil dermed egenkapitalen nå være klart i minus.

Walde Byggevare AS omsatte for 87 millioner i 2012, og hadde er tap før skatt på 9 millioner kroner.

Flere selskaper kan følge etter

Ifølge Nesheim kan hele korthuset i Waldegruppen nå rase.

— Innen et par dager vil vi få en avklaring på om det blir oppbud eller akkord i andre selskaper, sier Nesheim.

Det er Walde Bolig, Walde Gruppen og Walde Hus som er de resterende selskapene i Waldegruppen.

Advokat Bjørn Åge Hamre ved Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig er oppnevnt som bostyrer.

— Vi organiserer nå arbeidet for hvordan vi skal håndtere situasjonen for de ansatte og andre parter som er berørte, sier Hamre.