I løpet av de neste årene kommer det totalt 350 nye boliger i panoramaområdet på Straumsfjellet på Sotra.

Entreprenørselskapet Brødrene Ulvseth står som største eier av tomtene det nå skal bygges på. Den ene skal de bygge ut selv, mens den andre blir bygd ut i samarbeid med Obos, som er medeier i tomten.

— Vi har begynt å planere på tomten vi skal bygge ut sammen med Obos. Her er det ventet at de 83 boligene i første byggetrinn vil stå ferdig høsten 2016, sier Arne Ulveseth, administrerende direktør i Brødrene Ulveseth.

Gode investeringer

På den andre tomten selskapet har kjøpt opp, vil det bli oppført 140 boligenheter. Arbeidet her er forventet startet i 2017 eller 2018.

Totalt har selskapet investert i overkant av 85 millioner kroner i tomtene.

— Vi kjøpte begge til markedspris, og tror de vil vise seg å være gode investeringer, sier Ulveseth.

Boligene vil variere i prisklasse og størrelse.

Tomtene som først skal bygges ut, var tidligere hjem for tre større indsutribygg som nå er jevnet med jorden.

Ikke bare positive

Det enorme prosjektet har ikke bare blitt positivt mottatt.

«Innbyggjarinitiativet Bevar Straume» har gjennom mange år engasjert seg mot byggeplanene, først mot den opprinnelige kommunedelplanen for Straume, og deretter en rekke enkeltplaner for området.

- Dette handler om fortetting, byggehøyder og forholdet til naboene. Det er en kamp fra sak til sak for å prøve å sikre at ting skjer på en ordentlig måte, sa Liv Strømme fra initiativet til BT i februar.

Ifølge en undersøkelse på samme tid, svarte 61 prosent av de spurte i Fjell, Sund, Øygarden og Bergen Vest at de var positive til byplanene på Straume. På tre år hadde andelen blitt doblet, viste tilsvarende undersøkelser.

-  Noen har nok satt en krabbegryte, skrudd på varmen, og så blir folk sløvere og sløvere, var forklaringen til Strømme om veksten.

Hører de kritiske røster

Ordfører Eli Årdal Berland fremhver på sin side at etterspørselen etter leiligheter i Fjell kommune er stor. At prosjektet til Brødrene Ulveseth igangsettes, viser også at utbygger har fått god respons, påpeker hun.

— Tradisjonen med hver mann sitt eget hus er noe nedadgående. Unge folk i etablererfasen søker leiligheter, men også mange av dem på min alder med hus og stor hage har ikke bruk for det lenger. Da selger de og kjøper seg leilighet i stedet, sier Berland.

Det har tatt flere år å godkjenne det nye boligprosjektet på Straumsfjellet. Veien til bygging inkluderte store politiske diskusjoner.

— Med den store totalte utbyggingen på Straume, er det klart at vi ikke kan forvente at alle skal være positive til det. Kritiske røster tar vi innover oss, men dette er et prosjekt som er godt gjennomarbeidet. Politisk sett er saken avgjort og vi føler oss trygge på dette, sier Berland.

— Det som også er positivt er variasjonen i størrelsen på leilighetene. De er blitt positivt mottatt, legger ordføreren til.

Mye å gjøre

For entreprenørselskapet Ulveseth er dagens prosjekt på Sotra et av to store prosjekter som har gitt god ordrereserve, etter en roligere periode i fjor.

I tillegg til de store prosjektene ved Kronstadparken og Straumsfjellet har selskapet også landet kontrakter på en ny helikopterterminalen på Haakonsvern, et industribygg på Straume samt en større kontrakt på lager og kontorbygg for Ågotnes Næringspark .

— Vi har nok å henge fingrene i for øyeblikket, sier Ulveseth.