I april i år ga Bergen kommune tillatelse til bygging av et parkeringsanlegg der Skansedammen nå ligger. Flere naboer klaget på vedtaket. Nå har Fylkesmannen avgjort striden mellom kommunen og naboene.

Fylkesmannen godkjenner kommunens parkeringsplaner. Dermed kan byggingen av det omstridte parkeringsanlegget starte. Prislappen er 68 millioner kroner.

Bakgrunnen for prosjektet er en betydelig økning i antall biler parkert på gateplan. Parkeringsanlegget med 193 plasser har som formål å redusere parkering på gatenivå for å bedre fremkommeligheten for utrykningskjøretøy.

-Burde vært mye større

Helge Furnes Samuelsen er en av naboene som klaget på kommunens vedtak. Han reagerer på kommunens valg av parkeringsalternativ.

— Jeg er ikke imot at bilene skal stå i garasje, men det burde ha blitt bygget et mye større anlegg inne i fjellet, med flere innkjørsler lenger nede i fjellsiden, sier han.

Han er bekymret for den økte trafikken parkeringsanlegget vil føre med seg.

— I tillegg til at vi får mer støy og forurensning, vil mesteparten av trafikken måtte gå gjennom Henrik Wergelands gate, som allerede er overbelastet. Jeg skjønner ikke hvordan det skal løses nederst i gaten der. Det er jo allerede en flaskehals, sier han.

— Mister kulturminne

BURDE VÆRT STØRRE: Anne Britt og Bjarte Ness er nærmeste naboer til dammen. De tror ikke anlegget vil få plass til alle bilene fra smågatene som skal stenges. - Nå kan vi risikere å måtte parkere helt borte ved Ladegården, sier Ness.
Elias Dahlen.

Samuelsen synes dessuten at parkeringsanlegget bør ligge under dammen.

— Ved å bygge et større anlegg inne i fjellet, ville man samtidig kunne bevare kulturminnet. Nå mister vi den historiefortellende verdien som dammen utgjør sammen med den gamle brannstasjonen, sier Samuelsen.

Ekteparet Anne Britt og Bjarte Ness er nærmeste naboer til Skansedammen. De var i utgangspunktet positive til et parkeringsanlegg i området.

— Men vi hadde jo håpet helt til det siste at de skulle ombestemme seg, og ikke velge dette alternativet. Det er rart at det skal bygges så få plasser når det koster så mye, sier Anne Britt Ness.

Paret tror at anlegget vil ha for lite kapasitet til å ta unna alle bilene fra smågatene som skal stenges for parkering.

Byttes ut med vannspeil

I tillegg til parkeringsanlegget kommer parkanlegget rundt Skansedammen til å bli oppgradert. Det skal bli plass for soling og en utsiktstrapp ned mot Vågen. Selve dammen kommer til å bli byttet ut med et 20 centimeter dypt vannspeil. Dammen skal renses med klor for å unngå algevekst.

Ifølge prosjektleder Per Aase Andresen i Etat for utbygging i Bergen kommune vil parken rundt dammen bli helt avstengt under arbeidene, som skal være ferdig 16 måneder etter byggestart.

Verken gatene rundt eller Skansen brannstasjon skal behøve å stenges av i byggeperioden.

I tillegg til naboklager, har motstanden mot det nye parkeringsanlegget også vært stor fra politisk hold. I fjor høst prøvde Rødt, SV, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Byluftlisten og Sp seg på en omkamp, men uten resultater.