Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) ferske boligtallstatistikk viser at prisene i Norge økte med 9,6 prosent i juli, sammenlignet med juli 2010. Da er det ikke justert for inflasjon.

Hittil i 2011 er husprisene åtte prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Tregere i distriktene

Bergen holder følge med landsgjennomsnittet: Snittprisene i Bergen har økt med 9,3 prosent siden juli 2010. For resten av fylket er ikke veksten på langt nær så god: Hordaland utenom Bergen har hatt en boligprisøkning på 5,7 prosent siste år.

Boligmarkedet er naturlig nok stillere i juli enn andre deler av året. Likevel var prisene på omtrent samme nivå som i vår, da boligprisene nådde en foreløpig topp i Hordaland.

— Vil fortsette

NHH-professor Ola Grytten tror prisene vil fortsette å stige utover høsten.

— Markedssituasjonen tilsier det. Vi har lav rente, stor innflytning til byene og til landet, kombinert med et relativt lavt tilbud av boliger, sier Grytten.

— Trenden kan snu, men det er vanskelig å vite når det skjer, legger han til.