Oppgjøret etter første byggetrinn av Bybanen er ennå ikke avsluttet. Tre entreprenører har ikke klart å komme til enighet med Bybanen om oppgjøret.

Nå er to av sakene avgjort i voldgiftsdomstolen.

En tapt, en vunnet

Etter at Bybanen tapte mot Fyllingen AS om tolkningen av en post i kontrakten for byggingen av Inndalsveien Nord, har de nå vunnet saken mot Baneservice.

Baneservice var misfornøyd med sluttoppgjøret for sporlegging, og krevde 18,3 millioner i sitt søksmål.

I stedet er nå Banesevice dømt til å betale 1,5 millioner kroner, der to tredjedeler er saksomkostninger til Bybanen.Etter at første byggetrinn ble ferdigstilt, er det fylkeskommunen som har overtatt både drift og videre utbygging av Bybanen. Denne millionkrangelen er det imidlertid Bergen kommune som er øverste ansvarlige for.

En sak igjen

Det gjenstår en sak mot NCC, der uenigheten står om sluttoppgjøret for en mengde arbeid og endringsarbeid på strekningen Fantoft — Nesttun. Avstanden mellom partene er på 106 millioner kroner

— Uavhengig av utfallet vil vi være innefor styringsrammen på 2,2 milliarder kroner, har økonomi- og stabsleder i Bybanen, Annike Gullestad, uttalt til bt.no tidligere.

Hun sier at de nå ser på mulige metoder for å få en tidlig løsning dersom det i fremtiden oppstår uenigheter knyttet til leverandørene.

— Vegvesenet hadde noen alternative modeller i Bjørvika-prosjektet som vi nå vurderer å ta i bruk, sier Gullestad.

Hun understreker at de også går igjennom kontraktformuleringer for å se om det er uklarheter som kan ryddes bort.

— Men uansett vil kontrakter åpne for tolkninger, så en kan aldri bli sikret mot uenigheter, sier hun.