I dag starter saken Multiconsult har anlagt mot Hordaland fylkeskommune der de krever erstatning.

— Vi mener fylkeskommunen har gjort et dårlig håndverk i anbudsprosessen. Det er det offentlige som styrer dette, og da mener vi at vi har et samfunnsansvar når det er våre skattepenger som brukes, sier regionleder Rune Kjærland i Multiconsult.

Multiconsult har prosjektert Bybanen fra Nesttun til Lagunen, men ble kun rangert som nummer fire da Hordaland fylkeskommune i høst holdt anbudskonkurranse om hvem som skulle få prosjektere byggetrinn 3 til Flesland.

Nå har selskapet gått til søksmål mot Bybanen Utbygging på bakgrunn av det de mener har vært en dårlig evalueringsprosess.

- Bygget raskt og billig

I konkurransen ble Multiconsult slått av både irske Mott McDonald, finske VR Track Oy og Norconsult.

— Dere ble rangert på fjerdeplass, hvorfor mener dere at dere burde fått anbudet?

— Når du har forskjellige kriterier som vektes i evalueringen er det lett å styre et firma langt ut på sidelinjen ved hjelp av hvordan du vekter og gir poeng, sier Kjærland.

Han mener Multiconsult har gjort en solid jobb med byggetrinn 2 fra Nesttun til Lagunen.

— Vi leverer før tiden og langt under budsjettene til fylkeskommunen. Da er det rart at vi får dårligere score enn selskaper som aldri har bygget en bybane før.

Ifølge Kjærland vil byggetrinn 2 havne 200–300 millioner kroner under budsjettet.

— Dette er penger som kommer skattebetalerne til gode, sier han.

- Har tapt 20 millioner

I sitt sluttinnlegg til Bergen tingrett skriver Multiconsults advokat at selskapet ville hatt en fortjeneste på 20 millioner kroner dersom de hadde fått tilslaget på prosjektering av traseen mellom Lagunen og Flesland. Det er utgangspunktet for erstatningen, som Multiconsult ber retten fastsette.

Dersom de ikke skulle få fullt medhold i dette, ber Multiconsult om å få erstatning i henhold til en EU-dom som sier at man kan få erstatning tilsvarende den prosentmessige muligheten man hadde til å få tildelt prosjekteringsoppdraget.

Skulle retten ikke være villig til å gi Multiconsult erstatning for tapt fortjeneste – såkalt positiv kontraktsinteresse – ber selskapet om å få dekket sine anbudskostnader på 1,3 millioner kroner.

Avviser anklagene

Direktør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging avviser kritikken.

— Vi har gjort et langt og seriøst arbeid for å finne den riktige vektingen og rangeringen av anbyderne, sier Skoglie.

Han viser til at de vil legge frem sin argumentasjon i rettssaken, som starter tirsdag i Bergen tingrett.

Ifølge utbyggingssjefen står to ting sentralt når Bybanen utlyser anbud på bygging av Bybanen:

Å få tak i tilbydere som er i stand til å levere høy kvalitet.

Å få en mest mulig rettferdig konkurranse.

— Vi mener vi har arrangert konkurransen slik det skal gjøres. Så får vi se om retten kommer frem til et annet resultat. Dersom de gjør det, vil vi naturligvis forholde oss til det.

Syv kilometer trasé

Byggetrinn 3, som partene krangler om, går fra Lagunen til Flesland. Grunnarbeidet skal etter planen begynne i august i år.

På den syv kilometer lange strekningen fra Lagunen til flyplassen skal det bygges seks tunneler, på til sammen 2,8 km. Det skal reises fire banebroer, hvor av den lengste blir på 110 meter. Samlet blir broene på 340 meter. Det skal også bygges minst tre gangbroer over bane og vei og fire betong­tunneler på til sammen 680 meter.

Mens byggetrinn 2 hadde et budsjett på 1,4 milliarder kroner, er det samlede budsjettet for byggetrinn 3 hele 3,5 milliarder.

Stoppet på Flesland er tenkt bygget sammen med Avinors nye terminalbygg. Bybanen skal ligge i kjelleren på Flesland, tilsvarende Flytoget på Gardermoen.

Byggetrinnet fra Lagunen til Flesland er planlagt å stå ferdig våren eller sommeren 2016.