Det kommer frem i konsekvensutredningen for bybanetraseen mot Åsane.

Denne legges frem torsdag av byrådet. Deretter skal den ut på høring før endelig trasé velges.

Ja takk begge deler?

Byrådsleder Monica Mæland (H) har lenge ivret for å legge Bybanen over Bryggen. Et annet samferdselsprosjeket som byrådslederen ivrer for er Skansetunnelen.

Dette er tunnelen som skal avlaste Bergen sentrum for biltrafikk.

Fagfolkenes rapport viser derimot at det kan bli vanskelig å gjennomføre begge deler slik de opprinnelige planene for tunnelen foreligger.

Alternativ 1A er fagetatens foretrukne strekning. Denne går gjennom sentrum i daglinje med tunnelinnslag i Sandbrogaten.

Like etter tunnelinnslaget vil derimot Bybanen krasje med tidligere forslag for Skansetunnelen.

Tunnelbråk

Også tunnelforslagene gjennom sentrum vil komme i konflikt med Skansetunnelen.

En av tunneltraseene borer seg ned i krysset mellom Kaigaten og Strømgaten. Deretter kommer det et underjordisk bybanestopp i Christies gate. Dette vil komme i konflikt med Skansetunnelen, som kan få innslag nettopp i Christies gate.

«Dersom det senere skal etableres an avlastningstunnel for biltrafikk mellom sentrum og Sandviken, må det derfor finnes andre traseer enn den som er planlagt med innslag i Christies gate», står det i rapporten.

Det samme gjelder for tunnelalternativet som har innslag via Peter Motzfeldts gate.

Flere krasj

Videre utover i Sandviken ønsker fagfolkene i kommunen at Bybanen skal gå gjennom Sjøgaten. Dette vil naturlig nok føre til redusert kapasitet for biltrafikk i denne veien. Sjøgaten er dermot ansett som en viktig tilførselsvei for trafikken som skal inn i den fremtidige Skansetunnelen.

Fagetatens konklusjon: «Sjøgaten kan ikke benyttes som mateveg til forslag for det planlagte endepunktet for Skansentunnelen til Bontelabo».

I konsekvenseutredningen skriver de videre at kommunen må finne andre løsninger for Skansetunnelen.

«Dersom det senere skal etableres en avlastningstunnel for biltrafikk mellom sentrum og Sandviken, må det på tilsvarende måte som i sentrum, finnes andre tunneltraseer enn den som er planlagt til Bontelabo».

KRASJER: Bybanen og Skansetunnelen går ikke hånd i hånd. De kniver om plassen i sentrum og Sandviken.
ODD E. NERBØ (ARKIV)