Bybanen har slitt med sykefravær, oppsigelser og vognførerne har helseplager. I et forsøk på å ordne opp i forholdene, gjennomførte både eiere, produsent og vognførere en befaring i juni. De tre selskapene Bybanen AS, Stadler Pankow og Fjord1 Partner foreslo sammen flere mulige endringer. I et brev fra Bybanen AS til Fjord1 Partner, kommer de med et kostnadsanslag for hva det vil koste å fikse vognene.

To av endringene, nytt grep på kjørespak og radioknapp på fotbrett, er kostnadsvurdert til 10.500 euro pr. førerhus. Dem finnes det to av pr. vognsett. Til sammen, for de 17 vognsettene som er i drift eller er på vei, kan prisen ende på 2.756.686 norske kroner.

Hva de to andre tiltakene som ble foreslått, justerbart venstre armlene og dørfrigjøringsknapp til armlene vil koste, er fremdeles uavklart.

Fylkeskommunen betaler

BT skrev i går om arbeidsstillingen til bybanesjåførene. Arbeidstilsynet varslet i en tilsynsrapport 26. september i år om høyt sykefravær, ansatte som slutter, redusert trivsel og helseplager, og konstaterer at roten til problemet er innredningen av førerrommet.

Hordaland fylkeskommune har satt i gang en uavhengig undersøkelse for å finne ut om det er ombygging som må til, eller om det finnes andre løsninger.

- Det er bare et spørsmål om vognene er gode nok. I tillegg til Arbeidstilsynets rapport, kommer vi til å foreta en uavhengig undersøkelse, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Han lover at fylkeskommunen i Hordaland tar regningen om det konkluderes med at førerhusene må bygges om.

- Det er verken et spørsmål om juss eller penger. Fylkeskommunen skal foreta undersøkelser på vognene, og se hvorvidt de trenger forbedringer. Vi kan ikke tilpasse vognene til enkeltsjåfører, om det er snakk om enkeltindividers ønsker, er det ikke Fylkeskommunens utgifter.

Tre vogner er på vei

Det er bestilt til sammen seks nye vogner som skal komme i løpet av det neste året. Først tre vognsett i løpet av de neste månedene, så tre til etter neste sommer. De tre nye vognene rekker de ikke å bygge om. Om de tre neste kan bygges om, vil tiden vise.

- Vi vet jo ikke hva som skal eller bør gjøres ennå, så det blir altfor tidlig å si noe om. De første vognene som er bestilt er på vei hit nå. Så det er alt for seint. Vi får heller se om vi får til en løsning etter hvert, sier Fylkesrådmannen.

Løsning fremfor økonomi

I en brevveksling mellom Fjord1 Partner og Bybanen AS, har det vært uenighet om hvem som skulle betale for en eventuell ombygging. Bybanen AS viser til Fylkesrådmann Paul M. Nilsen for kommentarer. Daglig leder i Fjord1 Partner, Gry Miriam Olsen, ønsket ikke å la seg intervjue pr. telefon. Hun skriver følgende i en e-post til BT:

"Den videre fremdrift vil vi i samarbeid med eieren av vognene konkludere med i nær fremtid. Partene har enighet om at situasjonen må tas på alvor og vi vil søke å skape varige løsninger for å forebygge at ikke vi møter nye ergonomiske utfordringer. Det økonomiske spørsmålet er ikke en del av diskusjonen på nåværende tidspunkt, nå har vi fokus på løsninger."