Reglene for personvern i EU er mye strengere enn i USA. EU-reglene krever blant annet at kunder har krav på å vite hvilken informasjon selskaper lagrer om dem og hvordan materialet brukes. EU-kommisjonen legger frem et forslag som vil gjøre disse reglene gjeldene også for amerikanske bedrifter som driver handel i EU.

— Reglene vil føre til byrder som ikke er forenelige med den virkelige verden, skriver amerikanske myndigheter til EU-kommisjonen i et brev av 23. mars ifølge Wall Street Journal.

Foretak som først blir rammet av de nye reglene er i første rekke banker, meglerhus, forsikringsselskaper, og store internasjonale låne- og investeringsselskaper. Amerikanerne er likevel redde for at regelverket danner presedens og på den måten får ringvirkninger for alle typer e-handel.

Den nye amerikanske regjeringen får snart flertall i Federal Trade Commission (FTC). I den forbindelse har den tidligere signalisert en liberalisering av personvernet på internett.

— Markedet sørger for den optimale blandingen av beskyttelse av personvernet og kommersielle hensyn. Markedet regulerer personvernet bedre enn strenge lover. Den nye sammensetningen av FTC vil ta større hensyn til dette, sa et av kommisjonens nåværende republikanske medlemmer, Thomas Leary, ifølge Wall Street Journal.

USA ligger foran Europa når det gjelder personvern på internett. Dette til tross for EUs bevissthet rundt problemet de siste årene, ifølge en undersøkelse gjort på vegne av britiske Consumers International.Det ser ut til at den frivillige reguleringsmodellen som brukes i USA fungerer best, konkluderte rapporten.

— Til tross for streng lovgivning fra EU setter amerikanskbaserte nettjenester standarden når det gjelder anstendig behandling av personopplysninger, sa undersøkelsen som har undersøkt 751 tjenester.

Studien avslørte at 80 prosent av de europeiske nettsidene ikke oppfyller EUs krav om brukernes valg når det gjelder personopplysninger.(Origo)