Mandag morgen presenterer byrådet bybudsjettet for Bergen det kommende året. Spenningen har vært knyttet til hvordan byrådet dekker inn bortfallet av eiendomsskatten.

Da byrådet vedtok å halvere den i 2009 dekket de inn bortfallet av inntektene ved å ta ut ekstra utbytte fra BKK. 2012-budsjettet er første budsjett hvor de ikke har disse pengene å ty til lenger.

Enda mer skatt

Etter det BT kjenner til er det et budsjett i balanse som legges frem. De dekker inn de røde tallene eiendomsskatten etterlot seg på følgende måte:

  • Økte rammeoverføringer fra regjeringen
  • Økt skattevekst

Skatteinngangen skal ha økt fra 6 til 6,6 milliarder, mens man budsjetterer med 400 millioner i økt rammetilskudd.

Byryådspartiene Frp og Høyre har i valgkampen profilert seg på å fjerne eiendomsskatten helt, men har ikke funnet rom for å kunne gjøre dette i det kommende året.

Følg med på bt.no utover dagen for fyldig dekning av bybudsjettet.

Hva mener du om at skattenivået øker? Si din mening under!

ØKER SKATTEINNGANGEN: Byrådsleder Monica Mæland (H) og Liv Røssland (Frp).
RUNE MEYER BERENTSEN