kl.11:22: Pressekonferansen om bybudsjettet er avsluttet.

kl. 11:18: Anna Kathrine Eltvik (Rødt) til bt.no: — Byårdet sier at Straxhuset skal styrkes, blant annet gjennom styrket bemanning. Både brukerne og de ansatte protesterte forståelig nok mot at Straxhuset skulle flyttes, og til tross for styrket bemanning, kan det derfor ikke karakteriseres som positivt. Detvirker i det hele tatt ikkesom om det ikke er planlagt særlig mye bra i forhold til rusavhengige.

kl: 11.16: Sondre Båtstrand (MDG) til bt.no: - Dette er dårlig nytt for luft og fattige. Det er for tregt å vente helt til utgangen av 2015 med å få oversikt over helseskader på grunn av luften - skadene må på bordet lenge før neste valg!

kl: 11.15: «Byrådet sparer Bergen til fant!» skriver Ove Sverre Bjørdal (Sp) på Twitter

kl.11:00 Oddny Miljeteig (SV) til bt.no: - De siste tallene som ble presentert her var i mai i fjor, da var det 170 som sto i boligkø. Det forundrer meg veldig at de forbigår i stillhet hva de skal gjøre her.

De sier det skal rettes etter nasjonale satser. Men de nevner ikke at de satsene er minstesatser.

kl. 10:50: Hans-Carl Tveit (V) til bt.no: - Byrådet bryter valgløftene sine. De har kjørt en valgkamp med stort trykk på reduksjon av eiendomsskatten. Det kommer ikke noe av det her, så da bryter hun et valgløfte. Å beholde eiendomsskatten, samtidig som de tømmer en del av kommunale dispensasjonsfond, gjør at de klarer å opprettholde driftsnivået. Det gjør at dette er et status quo-budsjett. Men de bruker av kommunens sparepenger og bryter løftene sine til velgerne.

kl. 10:45: Torstein Dahle, Rødt til bt.no: - De sier så fint at de tilpasser sosialhjelpssatsene til veiledende satser nasjonalt. Men dette betyr egentlig kutt.

Han mener snittsatsene nasjonalt ikke er tilpasset utgiftene man har i storbyene. - Helse og sosialhjelpsmottakere er nok engang blitt salderingsposter på budsjettet.

kl. 10: 40: Ove Sverre Bjørdal, gruppeleder Sp til bt.no: - Det er svært mange spørsmål å stille til dette budsjettet. Når det er allerede eksisterende lokaler de skal pusse opp så skal dette gå på drift.

kl. 10.38: Fillip Rygg, Krf til bt.no: - Jeg er svært godt fornøyd med årets budsjett. Den viktigste satsingen er avsettingen på 6.5 millioner til tidlig innsats i Bergensskolen. Det er i barneskolen og i overgangen barnehage/skole de største utfordringene i videregående kan løses.

kl. 10: 36: - Budsjettforslaget sikrer at Bergen by blir en god by å bo i de nærmeste årene. Det er kjekt og positvt med mange nye innbyggere, men også krevende og kostbart, sier Liv Røssland.

kl. 10.35: I løpet av en treårsperiode skal lekeplasser ved skoler, barnehager og friområder oppgraderes innen 2014. Byrådsavdeling for oppvekst har ca. 12 mill. årlig tilgjengelig, og byrådet legger i tillegg inn 18 mill. årlig i en treårsperiode.

kl. 10.30: 40 lekeareal er rustet opp de senere årene. Nå skal byrådet ta fatt på de resterende 250 lekearealene i bydelene. 20 millioner skal settes av hvert år. I samarbeid med Husbanken har kommunen etablert prosjekter i Ytre Arna, Damsgård og Årstad.

kl 10.25: Strax-huset skal styrkes. - De får nye lokaler og bemanningen skal styrkes. Det kommer også et ambulerende overdoseteam, sier Røssland.

kl. 10.23: I 2012 styrker man kommunalt rehabiliteringstilbud. Tilbud til slagrammede styrkes ved at man øker fra et til tre team. Kommunen skal bruke fire millioner på en ny kommunal «frisklivsentral»

kl. 10.20: Utgiftsbehovet øker 100 millioner pr. år på grunn av befolkningsvekst.

kl. 10:19: Helse og sosial stikker av med 42 prosent av driftsutgiftene på 15,67 milliarder kroner. Innen 2015 vil budsjettet øke til 16 milliarder.

kl. 10:18: Byrådet foreslår også å øke prisen for en elevplass på Bergen kulturskole med 520 kroner i året. Fra 2480 i 2011 til 3000 kroner i 2012.

kl. 10:17: Egenbetalingen for sykehjem vil øke med 900 kroner. Fra 29.300 kroner i 2011 til 30.200 i 2012. Egenbetalingen for aldershjem øker med 600 kroner. Fra 18.400 kroner i 2011 til 19.000 kroner 2012.

kl.10:16: - Skatteinngangen ligger over budsjett. Bergenserne jobber og står på, sier Liv Røssland, som påpeker at økt skatteinngang til kommunen betyr mer til offentlige velferdstjenester

kl. 10:15: Fra idrettsbudsjettet: Konseptet FYSAK skal utvides til nye bydeler.

kl. 10:14: SFO-gebyret øker, fra 1855 til 1915, for en heldagsplass.

kl. 10:13: - Det blir ingen kutt i velferdstjenstene til bergenserne, sier Liv Røssland

kl. 10:12: Fordelt på hver innbygger har Bergen kommune en gjeld på 26.890 kroner.

kl. 10.10: Slik skal kommunen bruke de to milliardene til investeringer:

  • Skolebygg: 543 millioner kroner.
  • Idrettsanlegg - der det aller meste går til det nye svømme- og stupeanlegget på Nygårdstangen: 339 millioner kroner-
  • Boliger til vanskeligstilte: 187 millioner kroner.
  • Nye sykehjem og omsorgsboliger: 328 millioner kroner.
  • Opprusting av vann- og avløpsnettet. 630 millioner kroner.

kl. 10.08 : Byrådet har satt av 284 millioner til nytt sykehjem som skal stå klart i 2015. 90 plasser. Liv Røssland (Frp): - Byrådet legger frem et budsjett for en by i vekst. Veksten gir oss voksesmerter, derfor tenker vi langsiktig.- Byens eldre kan se frem til stort løft kommende årene.

Kl. 10:05: Byrådet foreslår å bruke 15,7 milliarder neste år. Det skal investeres for 2 milliarder kroner.

kl. 10:00: Byrådet legger frem sitt forslag til budsjett 2012.

Si din mening om budsjettet!