Parkeringsvaktene i Bergen har hisset på seg mange sinte bilister og reddet byen fra de underligste parkeringer. Men når bilistene finner seg en helt ny parkeringsplass midt på Bryggen, er det ingenting de kan gjøre.

Lykken er en plass på Bryggen

En av bilistene som nyter oppdagelsen så lenge hun kan, er Renate (38). Hun jobber i nærheten og har parkert gratis på Bryggen i flere uker. Før tok hun buss til og fra jobb, men etter den store ruteomleggingen til Skyss 3.oktober, ble det vanskelig.

— Vi er tre kolleger som kjører sammen i samme bil og vi begynte å parkere her for tre uker siden. Det ble helt håpløst å ta buss etter ruteomleggingen, og med levering i barnehage også, så er jo arbeidsdagen min over innen jeg kommer meg på jobb, sier hun.

Ikke lov å bøtelegge

— Så lenge ikke området er klart skiltet og ingenting regulerer parkeringen, så har vi ikke hjemmel til å foreta oss noe. De som eier eller disponerer grunnen må komme med en begjæring til samferdselsetaten for at vi skal kunne foreta oss noe. På steder med private eiere, så kontakter de gjerne oss for fjerning av kjøretøy. Forutsetningen er også da at skiltingen må være på plass allerede, sier Bjørn Ulvik, arbeidsleder i samferdselsetaten i Bergen kommune.

Det er Grønn Etat som forvalter området og de skulle gjerne sett at bilistene brukte andre parkeringsmuligheter. Om sommeren er det uteservering på området og da regulerer det seg selv.

Da det nye området foran husene på Bryggen ble anlagt, ble det bestemt at trafikken skulle reguleres uten skilt som kunne fremstå som skjemmende. Selv om ikke Bryggen er regulert for parkering, må man likevel kjøre ulovlig for å komme inn på plassen. Også Grønn Etat mener det bør skiltes raskt.

— Der erfysiske hindereforå unngåat bilene kjører innpå plassen. Vi ser at dette ikke fungerer i praksisog er derfor nå i gang med en skiltregulering, sier Jarle Birkeland, fungerende seksjonsleder ved Grønn Etat.

Verdensarven

— Dette er i beste fall ansvarsfraskrivelse fra kommunens side. Hvis noen parkerer i hagen din, så får du bilen fjernet, selv om du ikke har skiltet hagen. At kommunen ikke klarer å håndheve sin egen grunneierstatus er vanskelig å forstå. Nå må Grønn Etat må gjøre de nødvendige tiltak for å få plassen på Bryggen bilfri, sier Lasse Bjørkhaug, direktør i Stiftelsen Bryggen.

Bilistene tar ikke selv ansvar for å hindre parkering på det eneste området i byen som har fått plass på UNESCOs liste over verdens kulturarv for kommende generasjoner.

— Vi må få på plass skilting som regulerer parkeringen. Så lenge skilt mangler, så kan vi heller ikke bøtelegge. Vi har fått mange reaksjoner på dette både fra næringsdrivende på Bryggen og publikum, sier Birkeland.

Renate har litt dårlig samvittighet for å stå parkert midt på Bryggen, men det er en billig og praktisk løsning.

— Bryggen har jo ingen parkeringsmuligheter, Rosenkrantz parkeringshus er alltid fullt og parkometerplassene koster 200 kroner dagen, så da fungerer dette for meg. Men det så ikke bra ut med alle de bilene da jeg kom i morges. Nå har det jo tatt helt av, sier Renate.

Hva mener du om parkeringsforholdene i Bergen? Si din mening her.