Se video-reaksjoner over og til høyre!

Mistillitsforslaget mot Trygve Bruvik ble nedstemt med 38 mot 5 stemmer.

Bruvik er lettet for utfallet, og sier at prosessen har vært krevende. Han sier også at det har vært store utfordringer for ansatte som har vært ute og møtt kunder. — Det som gjelder nå framover er at banken og de ansatte skal få ro, sier Bruvik.

Bruvik sier at det har vært normal avgang og tilskudd av kunder i perioden.

Førland trekker seg

Knut Førland har trukket seg fra representantskapet i protest.

BLIR SITTENDE: Styreleder Trygve Bruvik i Sparebanken Vest får fortsette i jobben.
RUNE NIELSEN

— Jeg har trukket meg fordi jeg føler jeg ikke kan være tillitsvalg i en bank som har en slik grådighetskultur, sa Førland da han kom ut av møtet. Klokken 15.44: Bruvik sier: - Jeg er glad for utfallet, forhåpentligvis vil dette skape ro i banken.

Klokken 15.38: Trond Mohn kommer ut, og ønsker ikke å kommentere avstemmingen. Han viser til representantskapets leder som skal uttale seg om saken.

Klokken 15.24: Det er fortsatt to saker igjen på programmet av representantskapsmøtet, men BT er på stedet og kommer tilbake med reaksjoner så snart møtet avsluttes.

Klokken 15.13: Bruvik blir sittende. Etter det BT kjenner til fikk han støtte fra 38 av de fremmøtte, mens fem representanter stemte for mistillitsforslaget.

Klokken 15.00 : Nå stemmer representantskapsmøtet over mistillitsforslaget mot styrelederen i møtelokalene på Hotell Norge.

Klokken 12 lukket Sparebanken Vests representantskap dørene til møtet der de i dag bestemmer om styreleder Trygve Bruvik må gå av.

MISTILLIT: I dag behandles forslaget om å kaste styreleder i Sparebanken Vest, Trygve Bruvik. Hovedpersonen selv innrømmer at saken er blitt en belastning.
Leif Gullstein

Blant dem som deltar på møtet er innskyterrepresentantene Knut Førland og John Bjørn Mikalsen fra Sunnhordland.

De har tidligere uttalt seg svært kritisk i BT om måten det sittende styret og styrelederen har håndtert saken rundt gullfallskjermen til tidligere administrerende direktør Stein Klakegg.

I høst fikk han med med seg 32,5 millioner kroner i etterlønn og pensjon da han måtte gå fra jobben.

Mohn godt forberedt

Eierrepresentant Trond Mohn var blant de første som ankom møtet.

— Det jeg har å si, skal jeg si der inne. Jeg har forberedt meg godt, sa Mohn, som tidligere har uttrykt støtte til den sittende styrelederen.

Hovedpersonen selv, Trygve Bruvik, innrømmet at saken er blitt en belastning.

— Vi skal gjennomføre møtet på en verdig måte. Jeg håper dette vil skape ro i banken, sa han.

- Det er fremmet et mistillitsforslag mot deg, hva tenker du om det?

— Det synes jeg personlig ikke er hyggelig, det må jeg innrømme.

- Føler du at du sitter trygt?

— Ja, svarte han, før han gikk inn på møtet.

- Veldig ugrei sak for banken

Administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest ønsket ikke å kommentere dagens BT-artikkel om at mange kunder kan forlate banken dersom ikke styrelederen kastes.

UGREIT: Administrerende direktør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, innrømmer at støyen i etterkant av Klakeggs sluttpakke har vært ugrei for banken.
RUNE NIELSEN

— Jeg konstater at vi ikke har hatt et stort kundefrafall, selv om denne saken har vært veldig ugrei for banken. Jeg håper kundene ser at Sparebanken Vest over lang tid har hatt et veldig godt verdisett og er en god bank for regionen, sier han.

Innskyterrepresentant Knut Førland er den som formelt fremlegger mistillitsforslaget på dagens møte.

— Jeg håper vi får en god diskusjon på saken og at representantskapet får den informasjonen de trenger. Dette er en sak som er viktig for innskyterne og som virkelig engasjerer. Jeg håper vi får et utfall som gjør at vi kan legge denne triste saken død, sier Førland.

- Bruvik må gå av

Han ser ikke bort fra at kunder vil forlate banken dersom styrelederen som var med på å gi den lukrative sluttavtalen ikke kastes.

— Jeg har fått en enorm pågang fra bankkunder i Sunnhordland med hundre prosent støtte til mistillitsforholdet, sier han.

— Kan det bli ro i Sparebanken Vest uten at Trygve Bruvik går av som styreleder?

— For å få ro tror jeg det er nødvendig at Trygve Bruvik tar konsekvensene av håndteringen av sluttavtalen og fratrer, sier Førland.

- Vi fremstår som grådige

John Bjørn Mikalsen er også innskyttervalgt representant fra Sunnhordland.

Mikalsen uttalte i dagens BT at styreleder Bruvik måtte gå dersom banken skal unngå en kundeflukt.

— Han har tillatt at banken fremstår som grådig. Det ønsker vi ikke å gjøre. Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger om kunder som ønsker å trekke kundeforholdet.

Øverste organ i Sparebanken Vest er representantskapet. De 48 medlemmene representerer egenkapitalbeviseiere, innskytere, ansatte og representanter fra det offentlige.

Møtet i dag vil preges av at styreleder Trygve Bruvik skal redgjøre for sluttavtalen til tidligere administrerende direktør Stein Klakegg, og mistillitsforslaget mot styrelederen.