DU KJENNER SITUASJONEN: Der sitter du med den flunkende nye mobiltelefonen/brødristeren/flatskjermen og lurer på hvordan i h.... du skal få den til å virke. Den har ørten knapper og enda flere funksjoner, og bare du lærer deg å bruke dem, vil et nytt univers åpne seg. Tror du, — helt til du åpner bruksanvisningen. Og forstår at det krever en helt spesiell hjerne for å bli venn med din nye dingsedupp. En hjerne du ikke har. Hvilket bringer spørsmålet ... går det ikke an å forklare dette på en bedre måte?

JO, MENER Stein Tore Johnsen hos firmaet i bruk. Han er en av dem som lever av å skrive brukerhåndbøker. Bare å finne et firma som spesialiserer seg på slikt, er skremmende vanskelig. For Johnsen er det liten tvil om hva som kjennetegner en god bruksanvisning:

— En dårlig bruksanvisning er full av beskrivelser, mens en god er full av prosedyrer som går på bruken. Han forsetter med et par enkle regler for god bruksanvisningsskikk:

— Brukeren må kjenne seg igjen, bruksanvisningen må vise sammenheng til produktet slik at det ikke er noen tvil om at de henger sammen.

Men det er ikke Johnsen og hans like som lager de fleste bruksanvisningene vi leser. Ifølge spesialisten er produsentenes hjemmelagde manualer alt for preget av at de skrives av ingeniører, og dem som selv har laget produktet.

— Det er forbausende få som bruker «proffer» til å lage brukermanualene, sier Johnsen og utdyper.

— Den som har laget produktet er ofte opptatt av hvordan produktet er bygget, hva som gjør at ting virker, ikke hvordan forbrukeren skal bruke det. Gode bruksanvisninger er en sjeldenhet.

— Hvordan lager dere en bruksanvisning? - VI FINNER UT HVEM bruksanvisningen lages for, lager en innholdsfortegnelse over hva som skal beskrives og intervjuer ekspertene og produsentene ut fra våre egne premisser. Deretter jobber vi med bilder og tegninger for å gjøre det hele minst mulig komplisert. Mange spør oss hvordan vi kan lage bruksanvisninger for ting vi ikke kjenner, men det er jo egentlig en fordel for oss.

Som utenforstående kan Johnsen og hans kolleger stille dumme spørsmål og ignorere irrelevant informasjon for oss som senere skal i ilden med produktet.

— Vi har måttet krangle med kunder som ønsker inngående tekniske beskrivelser, og blir på en måte et filter før produktet når resten av verden, sier Johnsen.

— Og vi i resten av verden, hvordan skal vi forholde oss til bruksanvisninger? - BEGYNN MED innholdsfortegnelsen, finn den prosedyren du skal få gjort. Få oversikt over mulighetene i produktet, det skal man kunne gjøre bare fra innholdsfortegnelsen. Jeg selv leser aldri fra A til Å som en bok, det er et oppslagsverk.

La bruken styre lesingen av bruksanvisningen, med andre ord. Men dessverre er ikke alle like informative om mulighetene i produktet.

— Mange fancy og gode funksjoner blir ikke brukt fordi brukerne rett og slett ikke vet at det finnes eller skjønner hvordan de skal brukes, mener Johnsen.

Det er ikke alltid like lett å skjønne hvor bruksanvisningen vil, men i verste tilfelle kan du faktisk få hjelp av kjøpsloven.

— Dersom bruksanvisningen er for dårlig, kan man faktisk forlange erstatning, opplyser eksperten.

Så det, så.