— Hvis vi ikke klarer å gjøre god forretning på dette kjøpet,med såpass lav pris, så er det ikke liv laga i kjemikalietanker-bransjenlenger, sier administrerende direktør Jan A. Hammer.

Han har nettopp underskrevet en avtale med det sørkoreanskeskipsverftet Hyundai Mipo Dockyard om bygging av fire kjemikalietankere.Kontraktsprisen er nær 160 millioner dollar (nesten en milliard kroner), ogskipene er planlagt leverte fra januar til juli 2014.

Tror på fremtiden

I tillegg har Odfjell sikret seg opsjon på fire nye skip.Skipene blir på 46.000 tonn dødvekt og får 22 tanker hver.

Bergen er verdens ledende kjemikalietankerby, men bransjenhar slitt med dårlig inntjening de siste årene, blant annet på grunn av deurolige markedene. Hammer sier at dagens kjøp er et tegn på at Odfjell tror påbransjen også i fremtiden.

-Det vil kanskje ikke snu med det aller første, men på sikter vi sikre på at inntektene i bransjen skal opp. Det ser vi avmarkedssituasjonen, sier han.

De siste årene har Odfjell solgt unna flere gamle skip. Itillegg solgte rederlaget halvparten av terminalene i Rotterdam og Houston ifjor. Dermed er det ikke noe problem med likviditeten, ifølge Hammer.

På billigsalg

-Vi burde egentlig kjøpt nye skip for en stund siden, men vihar ventet på at prisene på nybygg skulle gå ned. For en stund siden kostethvert skip 60 millioner dollar, nå er vi nede i 40 millioner dollar. Da ertiden inne for å bygge nytt, sier han.

Ifølge rederlaget er de nye skipene bygget på en slik måteat de bruker mindre drivstoff enn tidligere, og dermed er mer miljø- ogklimavennlige.

-Satsingen vår betyr at Bergen fortsetter å være verdensstørste kjemikalietankerby, og Odfjell fortsatt blir en betydelig aktør imarkedet, sier Hammer.