– Vi mener fortsatt at avtalen kan være i strid med konkurranseloven, og går derfor videre med saken, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Forlenger vedtaket

Alternativet var at Konkurransetilsynet la saken bort og lot Norgesgruppen og ICA gjennomføre samarbeidsavtalen der Norgesgruppen overtar innkjøpene for Ica og betydelige deler av distribusjonen.

Konkurransteilsynet vil også forlenge det midlertidige vedtaket, som legger begrensninger på Norgesgruppen og Icas samarbeid, mens Konkurransetilsynet vurderer om avtalen mellom de to dagligvarekjedene er ulovlig.

Ikke endelig

Konkurransetilsynets beslutning innebærer ikke at tilsynet har konkludert endelig med at avtalen er ulovlig, men at etterforskningen så langt ikke gir grunnlag for å legge bort saken.

Konkurransetilsynet vil også forlenge det midlertidige vedtaket som legger begrensninger på partenes samarbeid mens tilsynet behandler avtalen, med de endringer som kom i Fornyingsdepartementets klagebehandling i juli. Dette midlertidige vedtaket forlenges til 10. januar 2014, heter det i en pressemelding fra Konkurransetilsynet.

Vil i dialog

Hos ICA Norge er de avventende.

— Nå går vi i dialog med Konkurransetilsynet for å få mer konkret informasjon rundt bekymringsområdene tilksynet har. Vi mener avtalen tilfredstiller loven. Men vi skal gjøre alt vi kan for å bistå Konkurransetilsynet i arbeidet deres videre, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i ICA Norge.

— Men dere skulle sett at det ble gitt grønt lys så fort som mulig?

— Vi har gjentatte ganger understreket hvor viktig denne avtalen er for oss. Vi har hatt møte med Konkurransetilsynet i dag og det er ikke slik at de har lukket noen dører ennå, men bedt om mer tid. vi skulle likevel ønsker en avklaring så raskt som råd, sier Bjørn Takle Friis.