Oppgjøret for rundt 6700 arbeidstakere i en rekke operatør-, borings— og forpleiningsbedrifter går nå til mekling.

Forbundsleder Leif Sande i fagforeningen Industri Energi slår fast at det for deres del sviktet på helheten i oppgjøret.

— Spesielt er det ille at arbeidsgiverne ikke vil være med på å løfte opp våre kvinnedominerte fagarbeidergrupper, sier han.

OLFs forhandlingsleder Jan Hodneland sier at de har gitt flere gode tilbud gjennom en uke med forhandlinger.

— Men fagforeningene stilte krav milevis utover rammen for årets oppgjør. Det rimer dårlig med moderasjonslinjen LO har signalisert, sier han.

Industri Energi krevde at renholdsoperatør med fagbrev skal ha samme lønn med andre stillinger med fagbrev.

Oljeserviceoppgjøret er ikke brutt og partene er enig om å møtes igjen i uke 20.