Les også:

NHO Reiseliv, som organiserer 1100 serveringssteder i Norge, samarbeider tett med både Skatt Øst og politiet for å bekjempe svart omsetning. De mener det er alvorlig at så mange av de kontrollerte stedene i Oslo har grove brudd på regelverket.

— Nettopp derfor er vi for målrettede kontroller. Funnene i undersøkelsen kan tyde på at Skatt Øst har truffet godt med sine kontroller. At tallene som Aftenposten i dag kan presentere er så høye, er alarmerende, sier Kristin Gyldenskog, kommunikasjonssjef i NHO Reiseliv.

Nå håper hun politiet følger opp de anmeldte sakene.

  • Vår erfaring er at politiet altfor ofte henlegger saker som omfatter økonomisk kriminalitet. Det er selvsagt meget uheldig, sier Gyldenskog.

Hun mener samtidig politiet tar fullstendig feil når de hevder det er for lett å få bevilgning til å drive serveringssted i Oslo.

  • Det er ikke lett å få bevilling i Oslo. Både alkoholloven og serveringsloven har veldig strenge vandelskrav til både eier og ansvarshavende, også i relasjon til skatter og avgifter. Vi har forståelse for at ressurssituasjonen i politiet er vanskelig, men det blir feil at politiet ikke tar tak i svart omsetning i utelivsbransjen, sier hun.

Øystein Sjøtveit (FrP), næringsbyråd i Oslo, er glad for kontrollen som nå er gjennomført.

  • Vi har savnet et samarbeid med Skatt Øst og politiet, og jeg er glad for at de har selvstendige kontroller. Det er trist at det avdekkes ulovligheter i et så stort omfang, men samtidig bra at bandittene i bransjen lukes ut, sier han.

Sjøtveit er ikke enig med politiet i at det er for lett å få bevilgning.

  • Vi kontrollerer all dokumentasjon før bevilgning gis. Men hva som skjer i tiden fra bevilgningen gis til slike forhold avdekkes er nettopp skattemyndighetenes og politiets jobb å avdekke, sier han.