Til sammen har mellomlederen innrømmet å ha underslått anslagsvis fire til seks millioner kroner over en periode på ti år.

I går skrev bt.no at mannen blant annet brukte Sportsklubben Brann til å få gjennomført svindelen.

Feil konto

Mens klubben trodde at de betalte regninger til Bergen kommune, havnet pengene i virkeligheten på en konto som mellomlederen disponerte.

Nå viser det seg at innbetalingene gjelder fire større fakturaer.

Etter det BT får opplyst, betalte Brann inn over to millioner kroner til Bergen kommune i årene 2006 til 2010. Innbetalingene skjedde én gang per år, og var oppgjør for vedlikehold av klubbens gressbaneanlegg.

Samme kontonummer

Hver faktura var på 500.000-600.000 kroner, og alle fire fakturaene var påført samme kontonummer.

Dette kontonummeret er tilknyttet en konto den aktuelle etaten i kommunen har disponert tidligere, men som ikke har vært i bruk på mange år. BT får opplyst at sentrale personer i den aktuelle etaten ikke engang har kjent til at kontoen eksisterte.

Kontoen hadde en beskrivelse som tilsa at pengene gikk til den aktuelle etaten i kommunen. I virkeligheten er det mellomlederen som inntil nylig har disponert den.

Det er foreløpig uklart nøyaktig hvor stor del av beløpet Brann betalte, som til syvende og sist har havnet i mannens lommer. Men etter det BT kjenner til, skal det dreie seg om et betydelig beløp.

Kommunen har tapt

Ingen av Bergen kommunes kunder skal ha blitt skadelidende i forbindelse med svindelen. Derimot er kommunen skadelidende, ved at den ikke har fått oppgjør for varer og tjenester.

— Jeg har vært i samtale med kommunen, og fått en kort redegjørelse om hva som har skjedd når det gjelder Brann. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier daglig leder Roald Bruun-Hansen.

Mannens forsvarer vil ikke kommentere hvilke metoder mellomlederen har brukt for å gjennomføre underslaget.

— Generelt kan jeg si at det spørsmålet alle stiller seg nå, er hvordan dette har kunnet skje uten at det ble oppdaget, sier advokat Kai-Inge Gavle.