Det er i strid med loven om opphavsrett når en nettside inneholder lenker til ulovlige musikkopier, avgjorde en dansk domstol fredag. Den danske musikkbransjen har dermed fått rettens medhold i at det er ulovlig å medvirke til piratkopiering av musikk på nettet. Saken er den første i sin art i Danmark. Det var Vestre Landsret i Viborg som dømte i saken.

— De to dommene er prinsipielle og viktige for musikkbransjen, sier musikkbransjens advokat Niels M. Andersen til Jyllands-posten.

Vestre Landsrets avgjørelse er den andre i sin art på verdensbasis. Av sosiale årsaker vil platebransjen ikke innkreve erstatningene. En av de saksøkte, en 19 år gammel mann, døde uventet kort tid etter de første rettsmøtene i saken.

Blant saksøkerne var International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).(Origo)