• Det må bli streik i mange uker før bosset blir et helseproblem, sier smittevernoverlegen i Bergen kommune.

Det er bare to ting som kan få slutt på storstreiken i det offentlige: At partene går tilbake til meglingsbordet, eller at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd.

Og det siste skal en del til. Alle de streikende organisasjonene sier de vil gi dispensasjoner for det som måtte true liv og helse. Og selv om vi snart vil oppleve stinkende boss som hoper seg opp i gatene, skal det mye til for at det gir noen helserisiko.

— Vi har ikke data som tilsier at det skulle utgjøre noen stor risiko, så lenge vi begrenser oss til noen uker. Så foreløpig ligger vi på været og ser det an, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune.

Det er bare to år siden det sist var bosstreik i Bergen. Den gangen fløt bosset i halvannen uke før streiken ble avblåst, uten at kommunen fant grunn til å be om dispensasjon.

_smm7817 copy.jpg
Sean Meling Murray

Høy terskel for lønnsnemnd

Forrige gang det var storstreik i staten var i 1984. Også den gang skyldtes streiken uenighet om hva som ville bli lønnsglidningen i industrien (frontfaget). Den streiken endte med tvungen lønnsnemnd, og et resultat som lå nærmest kravene til de streikende, sier Fafo— forsker Kristine Nergaard.

Men siden den gang er det blitt mye vanskeligere for regjeringen å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, etter kritikk fra FNs arbeidsorganisasjon ILO for brudd på folkeretten.

I dag må det i praksis være fare for liv og helse, som det heter, for at regjeringen skal kunne gripe inn. Unntaket de siste årene har vært streik i Nordsjøen, der regjeringen har vedtatt lønnsnemnd på grunn av de store økonomiske konsekvensene.

Mister oversikten

— Vanligvis blir lønnsnemnd begrunnet med forhold som direkte eller indirekte går på liv og helse, sier Fafo- forsker Åsmund Arup Seip.

Hvis streiken for eksempel struper bensintilførselen, vil lønnsnemnd først være aktuelt hvis det direkte eller indirekte rammer liv og helse. I tillegg til konkrete, dokumenterte trusler mot liv og helse, kan omfanget av streiken i seg selv gi grunnlag for lønnsnemnd, sier Seip.

— Det bør være konkrete trusler, men det kan tenkes situasjoner der en mister oversikten og dermed ikke kan drive forsvarlig lenger, sier han.

Kan tjene på lønnsnemnd

Vanligvis har ikke de streikende lyst til at konflikten havner i tvungen lønnsnemnd, fordi de da ofte får et dårlig lønnsoppgjør. Derfor prøver de å finjustere dispensasjonene, for å hindre at regjeringen kan gripe inn.

I år kan de streikende likevel tjene på lønnsnemnd, fordi det de streiker for er å få det samme lønnstillegget som industrien (frontfaget). Og det er det Rikslønnsnemnden vanligvis legger til grunn når de dikterer en løsning.

Problemet for fagorganisasjonene er likevel at de risikerer å ikke få med seg prinsipielt viktige endringer i avtalene, endringer som frontfaget har fått.

Ingen av de to Fafo- forskerne, som er de fremste forskerne på feltet her i landet, tror derfor konflikten vil ende i lønnsnemnd.

— Det er alltid vanskelig å si, men jeg tror begge parter vil se seg tjent med å finne en løsning, sier Seip.

- Kan hente bosset

Flere steder i Bergen er det begynt å flyte boss, etter at all henting av restavfall ble stoppet fra og med i går. De streikende i BIR mener det er ingen grunn til å la være å hente bosset, selv om 19 maskinister ved energianlegget til BIR er tatt ut i streik.

Forhandlingsleder Hege- Merethe Bengtsson i Maskinistforbundet understreker at forbundet ikke organiserer de som henter og kjører søppel, og mener at streiken ikke er noe hinder for at søppel kan hentes og leveres til BIR. Det er bare fjernvarme- og forbrenningsanlegget som rammes. Dersom det er fullt på BIR, mener hun bosset bør sendes videre til forbrenning andre steder.

800 tonn hver dag

Kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR sier at det interkommunale renovasjonsselskapet har gjort det de kan for å unngå stans i henting av bosset.

— Vi har prøvd å finne løsninger, som å sende avfallet andre steder. Vi har sjekket med forskjellige anlegg både i Norge og Sverige. Utfordringen er at det er høysesong for avfall. Det er ikke mulig å ta imot så store mengder som vi har fra våre ni eierkommuner i et anlegg i dag, sier hun.

Hva mener du om streiken? Si din mening under!

file652ubfgtclxufmtu3l9.jpg
Paul S. Amundsen