Det er den store etterspørselen etter aksjer i det bergenske riggselskapet som gjør at noteringsdagen er blitt fremskyndet.

— Det er viktig for investorene at de får en rask notering, slik at aksjene blir omsettelige, forklarer kommunikasjonssjef Gisle Johansen i Odfjell Drilling.

Han sier at børsnoteringen er blitt svært positivt mottatt i markedet, og at det har vært stor interesse både fra private og internasjonale institusjonelle investorer.

I tegningsinnbydelsen som ble sendt ut ble prisnivået for hver aksje antydet til å ligge mellom 37 og 48 kroner. Men den gode responsen har gjort at dette intervallet nå er snevret inn til å ligge mellom 40 og 42 kroner.

Målet om 25 prosent fri flyt av aksjene og minst 500 aksjonærer er allerede nådd, og det er bakgrunn for at selskapet avslutter forhåndssalget og fremskynder børsnoteringen.

I forbindelse med børsnoteringen begynnere et lite arrangement på Oslo Børs fredag morgen klokken 08.50, med etterfølgende bjelleringing klokken 09.00. Deretter skal konsernsjef Simen Lieungh holde en kort presentasjon av selskapet.

I forbindelse med børsnoteringen selger Marianne Odfjell sine 30 prosent av aksjene i konsernet. Hvis prisen ender på 42 kroner, kan hun innkassere 2,35 milliarder kroner.