Les også:

  • Holder Oljefondet unna vei og jernbane Oljefondet tjente 59 milliarder kroner i løpet av de tre første månedene i år. Dette tilsvarer en avkastning på 2,1 prosent, eller omtrent 27,3 millioner kroner pr. time i løpet av de 90.

Yngve Slyngstad, som leder forvaltningen av fondet, forteller at stigende aksjepriser i Europa og USA, veide opp for kursfall i Asia, som i hovedsak skyldes jordskjelvet i Japan.

Fondets forvaltere klarte å oppnå en avkastning på aksjebeholdningen på 2,9 prosent i første kvartal 2011. Beholdningen av rentepapirer fikk en avkastning på 0,7 prosent.

Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen i referanseindeksene.

Det vil si at Oljefondets forvaltere klarte å tjene mer enn den generelle børsutviklingen skulle tilsi.

Markedsverdien av fondet steg med 24 milliarder kroner, og det er nå verdt 3102 milliarder kroner.

Tapte i Japan

Jordskjelvet i Japan var den mest dramatiske hendelsen i månedene. Slyngstad forteller at Oljefondet ved årsskiftet hadde investert 2,9 milliarder i Tokyo Electric Power (Tepco), som eier Fukushima-anlegget.

Ved slutten av mars var verdien på denne investeringen nede i 700 millioner kroner.

Det var dette selskapet som påførte fondet det største tapet i første kvartal.

Slyngstad forteller at de ikke har tapt stort på sine investeringer i Midtøsten, til tross for uroen som har preget landene. Han sier videre at de ser for seg at de vil investere mer i denne regionen i årene som kommer.

Tjente mest på olje— og gass

Av fondets aksjeinvesteringer var det olje- og gassektoren som gjorde det best i kvartalet, fulgt av telekommunikasjons- og industrisektoren.

Enkeltinvesteringen som fikk høyest avkastning målt i kroner, var i det amerikanske oljeselskapet Exxon Mobil, fulgt av naturgassprodusentene BG Group og Gazprom.

De største verdifallene kom fra det japanske kraftselskapet Tokyo Electric Power Co. (Tepco), legemiddelprodusenten Novartis og sveitsiske Nestlé.

Flere enn 8000 selskaper

Ved utgangen av kvartalet var fondet investert i 8697 børsnoterte selskaper og 8703 rentepapirer fra 1603 utstedere.

Fondets investeringer var fordelt med 61,3 prosent i aksjer, 38,6 prosent i rentepapirer og 0,1 prosent i eiendom.

Slyngstad fortalte på pressekonferansen at de nylig har opprettet et kontor i Luxembourg for investorer fra eiendomsavdelingen.