Dette ufattelige tallet presenterte utvalgsleder Knut Åm for olje— og energiminister Terje Riis-Johansen i formiddag.

Da la han frem rapporten om hvordan vi kan utvinne mer av ressursene på norsk sokkel.

Men det kreves en rekke forutsetninger for at dette kan skje. Kostnadene må ned, reglene for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) må tillempes, og vi må akseptere en viss grad av forurensning av miljøet.

70 prosent Åm-utvalget mener Norge bør ha som mål å utvinne 70 prosent av olje- og gassressursene. Det er ekstremt høyt, i dag er gjennomsnittet på norske felt 46 prosent. Internasjonalt er utvinningen halvparten av det igjen.

— Det krever imidlertid tidlige beslutninger som vil få betydning langt frem i tid, sa Åm.

Han viste til sitt eget eksempel. På 1980-tallet var han sjef for Ekofiskfeltet, som da nærmet seg grensen for ulønnsomhet. Det ble da lagt planer for en betydelig større utvinning, Ekofisk 2 kom på plass, og det norske samfunnet har tjent nye milliarder fra Ekofisk de siste 25 årene.

Slik kan det gjøres på en rekke andre felt også, mente Åm.

— Men da må viktige beslutninger tas meget snart.

Endre reglene Åm-utvalget la i dag frem 44 konkrete forslag til hvordan Norge kan utvinne mer olje og gass og forlenge vår tid som petroleumsnasjon.

Forslagene handler blant annet om å endre stemmereglene i utbygginger, der mindretallet i dag har sterk beskyttelse. Utvalget vil at flertallet skal bestemme, og at eierne får mer kontroll. De foreslår å gi operatørene lengre lisenstid enn de 30 årene som i dag er normal lisensperiode.

Kostnadene må ned, det må bli rimeligere å drive utenlandske rigger på norsk sokkel. Utvalget mener at norske HMS-regler kan være for strenge og bør vurderes på nytt.

Men denne ballongen skjøt statsråd Riis-Johansen straks ned på spørsmål fra bt.no.

— Det vil ikke bli snakk om å svekke HMS-reglene på norsk sokkel, snarere det motsatte, sa han.

Trenger vi 7000 milliarder ekstra? Si din mening!