om bønder i Luster som stemmer Frp, har satt kreativiteten i sving hos det lokale bondelaget. Melkebonde og aktivist for bøndene i Skjolden i Luster, Andreas Wiese, trommet i går sammen yrkesbrødrene for å vise at flertallet tar avstand fra tilbudet fra Frps landbruksminister Sylvi Listhaug.— Vi vet det finnes Frp-bønder i kommunen, men vil få frem at bildet er nyansert, sier Wiese.

Målet for demonstrasjonene ble det gigantiske cruiseskipet «Independent of the seas» med 3800 passasjerer, mer enn halvparten av innbyggerne i kommunen. For bøndene mener at jordbruket langs Sognefjorden er selve grunnlaget for turismen. Det går ikke an å vedlikeholde landskapet uten beitedyr.

Cruiseturister var bønder

På land i Skjolden helt innerst i Sogenfjorden ble turister fra land som USA, Kina, Sør-Afrika ofg Australia møtt med løpesedler, bannere, husdyr, traktorer og et titalls demonstrerende bønder. Samt nylaget eggedosis.

— Mitt inntrykk var at turistene støtter den norske bonden. Vi sa at uten bønder ville det ha vokst krattskog fra sjøgrensen og oppover fjellsidene, ikke grønne bakker og frukttrær. De vi snakket med hadde stor forståelse for landbruksnæringen i Sogn. Flere av cruiseturistene var selv bønder, og synes det var utrolig at bøndene klarer å drive jorden i de bratte skråningene, sier Wiese.

Han mener også de demonstrerende bøndene fikk et mindre stereotypisk oppfatning av cruiseturistene.

— Vi tror kanskje cruiseturister er eldre mennesker som for det meste oppholder om bord i skipet. Vi oppdaget at de var oppriktig interessert i naturen og bondens fremtid, sier Wiese.

Ikke verst stemning

Han er selv utdannet samfunnsøkonom fra Skottland, og mener det største problemet med statens tilbud til bøndene ikke er krone- og øretillegget.

— Det er strukturendringene og omleggingen til større enheter som er det virkelig ille. Skal bonden på Vestlandet overleve må vi ha en innretting som passer for små bruk. Når selv ikke Danmark lykkes med en landbrukspolitikk med stadig større gårdsbruk, er det tvilsomt at Norge kan klare det, sier Wiese.

Ifølge Wiese var veldig mange turister bekymret for utviklingen i sine egne land med økt industrialisering og svekket dyrehelse.

— Er det nå dårlig stemning mellom Frp-bøndene i Luster og dere?

— Nei, det vil jeg ikke si. Vi har ulike oppfatning av hvilke politikk som virker, men vi har samme mål, sier Wiese.