Les også:

— Tilbudet fra staten gir god inntektsutvikling for bøndene, og vi prioriterer spesielt husdyrholdet i distriktene. Tilbudet tar hensyn til svakere inntektsutvikling i jordbruket fra 2006 til 2011 enn det partene la til grunn for avtalen i 2010. Prisendringene for forbrukerne vil bli på omtrent 0,7 prosent, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell i en melding fra Regjeringen.

For et par med barn som bruker 6000 kroner i måneden på mat, og dermed 72.000 kroner i året, utgjør dette omtrent 500 kroner i året.

  • Staten mener dermed at målprisene på jordbruksråvarer skal øke med 535 millioner kroner, skrives det i meldingen.

Bøndenes krav om prisøkning er på 580 millioner kroner, ifølge NTB.

Effekten på forbrukerprisene kan bli omtrent 1,6 prosent på melkeprodukt og egg, 1,1 prosent på kjøtt, 0,25 prosent på brød og kornprodukt, 0,6 prosent på frukt, poteter og grønnsaker, ifølge meldingen.

- Overraskende dårlig

Lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, sier at tilbudet viser at regjeringen ikke tar utviklingen i landbruket på alvor.

— Med bakgrunn i regjeringspartienes landsmøtevedtak er dette et overraskende dårlig tilbud, sier han.

Han er særlig skuffet over at tilbudet om inntektsvekst er et prosenttillegg og ikke et tilbud om et kronetillegg. Kravet fra bøndene er et kronemessig likt tilbud med andre grupper.

  • Med prosenttillegg blir bøndene bare hengende mer etter, sier Bjørke.
  • Det er alvorlig at regjeringen ikke vil satse mer på mat og landbruk. Det handler om hvem som skal produsere mat i Norge og om det å sikre en nasjonal matforsyning, sier bondelagslederen.