— De fire kjedene slipper ikke til mange av produktene sombøndene tilbyr i dag. Mange velger derfor ikke å satse på innovative produkterfordi det ikke er noe avsetning på dem, sier Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde-og Småbrukarlag. - For meg virker det som om det har etablert seg en ukulturder de fire innkjøpssjefene i dagligvarekjedene utøver utilbørlig maktbrukoverfor leverandørene, sier Bondelagets leder, Nils T. Bjørke. NTB