• BONDE I BLODET: Trass i at Marion Solheim er odelsjenta, er ho ikkje brukande som bonde, ifølgje ho sjølv. Den tidlegare NRK-journalisten jobbar i dag som kommunikasjonsrådgjevar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, men forsikrar at ho har teke sin del i siloen. FOTO: Anne-Sidsel Herdlevær/UiB

Bondeinnlegg trefte hjarterøtene

Eit krast innlegg på BT om industriell matproduksjon og jordbruksoppgjeret, er Noregs mest delte sak torsdag.