Mange fedre har bommet på søknadsfristen for utsatt farspermisjon, og mister dermed retten til 10 eller 12 ukers permisjon med lønn. Erlend Bore vil nå klage på avslaget gjennom advokat. Fører ikke dette frem, vil han ta saken til Trygderetten.

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) ber Nav om å gjøre regelverket enklere. Han sier stivbente regler stjeler en lovfestet rett fra mange menn.

Kambe mener Nav bør innføre én regel når det gjelder foreldrepermisjon— at den skal tas ut innen barnet har fylt 3 år.

— Dette vil alle skjønne, og dermed vil fedre bli spart for skuffelser og økonomisk tap, og Nav for en mengde ekstraarbeid med klagesaker, sier han til Aftenbladet.

Kan få ny behandling

Kambe tok nylig de Nav-frustrerte fedrene opp i Stortingets spørretime. Svaret han fikk er at fedre som ikke har fått eget brev om reglene fra Nav kan få sakene sine prøvd på nytt, dersom de mener at de har fått feilaktig eller mangelfull informasjon.

— Jeg er vanligvis en tålmodig fyr, men når jeg snakker med Nav kjenner jeg frustrasjonen bygge seg opp, sier Erlend Bore.

Han og konen fikk sitt første barn tidlig i fjor. Konen er finsk og fødselen var tøff. I en travel hverdag med våkenetter ble brevet fra Nav ikke finlest av konen, men her sto altså reglene for hvordan Erlend skulle søke om utsatt farspermisjon.

- Umyndiggjøring

— Min kone forstår norsk greit, men byråkratiske uttrykk er vanskeligere. Hun fikk ikke med seg at hun hadde plikt til å informere meg om reglene for farspermisjonen. Det virker jo rart at ting som angår meg, blir sendt til henne. Det føles som en umyndiggjøring av meg som far, sier Bore.

Han var lykkelig uvitende om at han måtte søke på eget skjema om utsatt farspermisjon før hovedperioden var ute, og avtalte fri med arbeidsgiver. Da han oppdaget at pengene fra Nav aldri kom inn på konto, fikk han vite at søknaden om lønnet farspermisjon var avslått, fordi han ikke hadde søkt innen fristen. Dette avslagsbrevet kom aldri frem til Bore.

Han klaget på vedtaket og viste til at han ikke hadde fått eget brev, men Nav fastholdt avslaget fordi informasjonen til far var gitt i brev til mor, og fordi far ikke selv hadde kontaktet Nav for å få denne informasjonen.

- Nav demotiverer menn

Bore mener det er uhørt at han ikke har fått informasjonen i eget brev fra Nav dersom den er så viktig for søknaden.

— Samfunnet oppfordrer sterkt fedre til å ta mer del i familien, men Nav sine regler gjør ikke menn motiverte til å gjøre dette. Jeg vil fortsatt ikke godta at jeg blir fratatt en lovfestet rett som jeg har opparbeidet, bare på grunn av en liten formalitet i et rigid regelverk.

Sola-mannen sier at de fleste han møter kjenner en mann som har hatt pappakluss med Nav. Selv har han berget to kompiser.

— Systemet er lagt opp slik at det nesten ser ut til at Nav ønsker å ta deg i en feil, slik at du ikke skal få pengene du har rett på. Informasjonen jeg har fått fra Nav har dessuten vært sprikende, og jeg må forholde meg til flere ulike rådgivere, sier han.

Kan klage

Birgit M. Hårvik, konstituert avdelingsdirektør i Nav Forvaltning Rogaland, bekrefter at fedre som ikke har fått eget brev om permisjonsreglene fra Nav kan få avslaget på utsatt farspermisjon tatt opp på nytt, dersom de mener at de er offer for mangelfull eller feilaktig informasjon i forkant.

Hårvik vet at pappaperm-reglene har forårsaket en del misforståelser blant de nybakte fedrene, og sier at dette er grunnen til at Nav fra november i fjor nå sender ut eget brev til far, hvor reglene for å søke om utsatt farspermisjon kommer klart og tydelig frem.

Bør reglene for farspermisjon endres?