Boligproblemet kan løses

Boligbygging. Det bygges for få boliger, prisene stiger, og mange kommer seg ikke inn på markedet. Myndighetene kan løse problemet ved å gjøre det rimeligere og enklere å bygge.