Dette går frem av den månedlige statistikken utarbeidet av Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i samarbeid med Econ Pöyry og FINN.

I Bergen er det i bydelene Bergenhus og Årstad samt Fana og Ytrebygda prisene økte mest fra oktober til november.

— Vi opplever en høy etterspørsel etter boliger i Bergen og Hordaland. Samtidig er det et lite utbud, slik at det er omsatt færre boliger i november enn i samme måned i fjor. Dette er forklaringen på at både prisveksten og omsetningstakten ligger høyest i landet, sier Rune Hansen, adm. direktør i Eiendomsmegler Vest i en kommentar til bt.no.

Hansen forklarer situasjonen med høy tilflytting til Bergensregionen, og han spår at trenden vedvarer.

— Vi tror prisene vil fortsetter å stige i vårt område i tiden fremover, først og fremst fordi tilbudet av boliger er begrenset, sier han.

En million over takst

Regionleder Kurt F. Buck i Eiendomsmegler1 sier at november har vært overraskende hektisk.

— Statistikken stemmer veldig godt med vårt inntrykk. Det vi har hatt for salg har gått nærmest umiddelbart og i enkelte tilfeller til priser langt over takst. Størst avvik hadde en enebolig i Fana bydel. Den hadde en takst på litt over tre million kroner, men ble solgt for en million kroner høyere, forteller Buck.

Han sier at det som oftest er familieboliger, altså eneboliger, delte boliger og rekkehus, som har størst avvik fra takst.

— Leiligheter selges også raskt og til gode priser, men der ligger prisene normalt nærmere taksten.

Buck legger til at det ikke er udelt positivt at boligprisene stiger så mye.

— Det blir etter hvert mange unge som vil få det tøft med å komme inn på boligmarkedet. Etter min mening bygges det altfor lite i bergensområdet i forhold til befolkningsveksten, sier han.

0,4 opp på landsbasis

På landsbasis steg boligprisene 0,4 prosent fra oktober til november. Siden november 2009 har prisene nasjonalt i snitt økt 6,5 prosent.

I kroner passerte prisene i november også så vidt nivået i toppmåneden august 2007. Men korrigert for inflasjonen ligger prisene fortsatt 2,5 prosent lavere enn toppnivået da.

Prisene på eneboliger steg mest fra oktober til november, men også delte boliger og leiligheter økte i pris. I forhold til november 2009 er det delte boliger som har hatt størst prisvekst, 7,8 prosent.

Ifølge statistikken går boligsalget for tiden raskest i Bergen og Stavanger, med henholdsvis 17 og 18 dagers formidlingstid. På landsbasis tar det i gjennomsnitt 29 dager å formidle salg av en bolig. Det er fire dager kortere enn for ett år siden.