Det sier Rune Hansen som er administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest og følger boligmarkedet nøye. Antall bergensboliger som ligger ute på Finn.no, har sunket fra i underkant av 400 for en uke siden til så vidt over 300 nå.

— Prisene burde egentlig stige mer ut ifra at det er så få boliger til salgs, men det er ikke så mye å gå på fordi de allerede er høye, forteller Rune Hansen.

Hansen hadde trodd at prisene skulle stige mer i høst, og han forventer nå et byks i prisene i januar.

Ifølge statistikk fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) har eneboliger og delte boliger hatt en betydelig prisnedgang i november, mens prisene på leiligheter øker.

— Boligprisene for hele landet i november 0,1 prosent lavere enn i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene likevel 0,4 prosent høyere enn i forrige måned. Boligprisene er nå 7,5 prosent høyere enn i november 2011. Dette skyldes i all hovedsak prisstigning fra årets første del.

Bygden sakker akterut

I Bergenhus og Årstad står prisene stille, mens det er en liten nedgang andre steder i Bergen. I Hordaland utenfor Bergen var nedgangen størst, på hele 1,1 prosent i november.

— Det har nok litt sammenheng med at jo lenger du kommer ut fra den urbane kjerne, jo flere eneboliger er det som selges, og det er jo dem vi ser har gått ned i pris, forteller Hansen.

Han forklarer at mangel på ferdigstilte boliger i Bergen etter finanskrisen forplanter seg videre til bruktboligmarkedet. Ifølge Hansen genererer en ny bolig gjerne fire til fem salg i markedet for brukte boliger.

— Det interessante er at det i Hordaland er omsatt omtrent like mange boliger som i fjor mens det i Bergen er en nedgang på omrent ti prosent, sier Hansen.

Forskjellene mellom by og bygd er store. Per kvadratmeter ligger nå prisene på 23.600 kroner i Hordaland utenfor Bergen, mens kvadratmeteren gikk for 37.900 kroner i Bergenhus. Tar man snittet for hele Bergen er forskjellene imidlertid ikke like store. Her ligger prisen pr. kvadratmeter på 32.700 kroner.

Normal aktivitet på landsbasis

Statistikken viser at omsetningen av bruktboliger på landsbasis så langt i år ligger på linje med rekordåret 2011.

— Aktiviteten i markedet har vært svært høy gjennom året. Men også her har det skjedd en avmatning hvor vi i første halvår hadde en vekst i omsetning fra 2011 på to prosent, mens det så langt i andre halvår har vært en marginal nedgang. Desember betyr i denne sammenheng svært lite, så vi kan allerede nå fastslå at vi også ut fra denne indikatoren går mot en «myk landing» for boligåret 2012, sier nestleder Leif J. Laugen i EFF.

Gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger i november var 26 dager. Dette er to dager mer enn i oktober og en dag mer enn i november i fjor. Boligene går raskest unna i Oslo, hvor gjennomsnittlig formidlingstid kun er 15 dager. Bergen kommer like etter med 16 dagers formidlingstid.