Bak en sliten fasade i Foreningsgaten 3 forbereder en av byens ukjente eiendomsbaroner bygging av 39 nye utleieleiligheter. 2950 kvadratmeter kontorer skal med litt påbygging bli boenheter med et bruttoareal på til sammen 3350 kvadratmeter.

I C. Sundts gate 26-28 er bygningene allerede inntullet i presenning og stillas. Her skal det utvides med tre nye leiligheter.

Med disse investeringene øker eiendomsmannen Bjørn Kåre Vågenes sin beholdning av utleieboliger nesten til det dobbelte. Siden 1992 har han bygget seg forsiktig opp i byens eiendomsbransje. I dag er Vågenes en av de store på utleiemarkedet i Bergen med over 90 leiligheter.

DOBLER: I C. Sundts gate 28 (bildet til høyre) og i Foreningsgaten 3 (rød bygning i midten på bildet til venstre) bygger eiendomsinvestoren Bjørn Kåre Vågenes til sammen 42 nye leiligheter for utleie. Dermed rykker han opp til å bli en av byens aller største private boligutleiere.
Jan M. Lillebø

Først nei, så ja

Utbygging og ombygging i Foreningsgaten 3 og i C. Sundts gate 28 er ikke kommet i gang uten motstand i saksbehandlingen.

Ifølge plandokumentene fikk Vågenes avslag fra administrasjonen i begge sakene, men etter anke har politikerne gitt klarsignal til å starte opp.

«Dette er blant de svært få prosjektene i sentrum av Bergen som tilfører ekstra utleieboliger. Det er vanskelig å få tillatelse til å bygge nye leiligheter med dagens komplekse krav. Men lokalpolitikerne har i disse to sakene vist stort ønske om å få til flere boliger i sentrum, og dermed muliggjort prosjektene,» skriver Bjørn Kåre Vågenes i en e-post.

Startet som 22-åring

Byggingen av eiendomsimperiet startet i mai 1992, da markedet hadde truffet bunnen etter den norske bankkrisen på slutten av 1980-årene. 22 år gammel kjøpte han sin første leilighet i Strandlien 21 for 540.000 kroner. Året etter fulgte den neste.

Deretter plukket Vågenes et par leiligheter i året og to større eiendommer med flere enheter frem til årtusenskiftet. Investeringene fortsatte i samme tempo til finanskrisen i 2007. Det året overtok Vågenes fem eiendommer for i underkant av 30 millioner kroner.

Den største enkelthandelen gjorde han på slutten av 2008. Da ble Wigandgården i Lars Hilles gate 26 (nabo til Bergen Legevakt) overtatt fra to enda større eiendomsbesittere, Tom Pedersen og Geir Hove.

Det går ikke frem av eiendomsregisteret hva som ble betalt for denne, men de bokførte verdiene i eierselskapet er satt til 126 millioner kroner i 2011-regnskapet.

195 millioner i gjeld

Tallene viser også at eiendomsinvestoren har en brukbar avkastning på utleievirksomheten. Driftsinntektene var i 2011 på 27 millioner kroner. Og resultat før skatt endte på 3,2 millioner.

Hvor mye han har investert totalt har det ikke lykkes BT å få opplyst, men utenom Wigandgården ser det ut til at kjøpesummen på eiendommene ligger på totalt 200 millioner kroner. Justert med prisutviklingen på eiendom i Bergen er markedsverdien i dag trolig rundt 300 millioner kroner, utenom verdien på Wigandgården.

Vågenes har organisert virksomheten som et enkeltmannsforetak, i tillegg til aksjeselskaper som står som eiere av noen av eiendommene. Samlet gjeld er i enkeltmannsforetaket bokført til 195 millioner kroner i 2011-regnskapet.

Trass i at han sitter på eiendommer med en markedsverdi på 300-350 millioner kroner, er 42-åringen knapt omtalt i media. I samtale med Bergens Tidende ønsker han heller ikke å uttale seg om sin egen forretningsvirksomhet. Han mener oppmerksomheten ikke fører noe godt med seg.