I rettledningen fra skatteetaten står det at de som er i skatteklasse 1 har rett til 45.350 kroner i personfradrag.

I nynorskutgaven er tilsvarende fradrag oppgitt til 15.000 kroner.

I skatteklasse 2 er forskjellen enda større, 90.700 kroner i bokmålsutgaven mot 30.000 kroner i nynorskversjonen.

«Beklagelig feil»

— Det er en beklagelig korrekturfeil i nynorskutgaven, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Skattedirektoratet til Sogn Avis.

Hun sier at de har opplyst om feilen på skatteetaten.no, men BT har ikke klart å finne denne rettelsen.

Det var fire våkne damer på tjenestetorget i Aurland kommune som oppdaget feilen. Avisen kaller det en fadese.

God latter

— Vi har i hvert fall fått oss en god latter, sier Anne Berit Borlaug.

— Det er rart ingen har oppdaget det før, sier damene.

Personfradrag er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter. Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort personfradrag du får. Fra og med inntektsåret 2013 skal alle enslige skattytere liknes i skatteklasse 1.

Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller skattlegges i klasse 2.

Er du blitt lurt av skrivefeilen? Send MMS/SMS eller skriv e-post.