— Bodhild Baaslands advokat ble i dag meddelt at vi vil ta ut siktelse for grovt bedrageri. Jeg vil ikke si noe mer detaljert om beløp eller hvilke forhold siktelsen er knyttet til. Men det er snakk om grovt bedrageri og vi ser ikke for oss at det blir henleggelser i stor stil, sier Knut Horn til Aftenbladet.no.

- Hvorfor kan du ikke gå mer i detaljer?

— Bodhild Baasland og hennes forsvarer har ikke sett den formelle siktelsen ennå. De har bare fått beskjed om at status endres fra mistenkt til siktet. Vi går nå i gang med å utarbeide siktelsen på bakgrunn av de anmeldelsene vi har mottatt i saken, forklarer Horn.

Ektefellen til tidligere biskop Ernst Baasland er mistenkt for grovt bedrageri i forbindelse med låneopptak som hun gjorde på vegne av sønnen Bjarte Baasland.

Politiet har mottatt seks anmeldelser mot Bodhild Baasland, inkludert advokat Per Sekses anmeldelse på vegne av konkursboet.

Saken er nå ferdig etterforsket. Politiet har foretatt de avhørene de mener de trenger.

— Men Bodhild Baasland har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet slik det er vanlig i enhver etterforskning, sier Horn.

- Hun er verken skyldig eller uskyldig?

— Hun har rett og slett ikke tatt stilling foreløpig til skyldspørsmålet.

- Er det fortsatt aktuelt for Bodhild Baasland og få en tilståelsesdom med strafferabatt slik sønnen Bjarte har lagt opp til?

— Det kan vi ikke utelukke. Det er opp til henne. Hun har så langt ikke tatt stilling til om hun er skyldig. Men jo senere det kommer jo mindre strafferabatt er det normalt å hente, sier Horn.

Fortsetter saken i samme spor som nå, ender det trolig opp med at politiet tar ut tiltale og sender saken over til rettsapparatet. Den såkalte berammingstiden, tiden det tar før Bodhild Baasland eventuelt må møte i retten, er nå tre til seks måneder, ifølge Horn. Advokat Anne Kroken sier Bodhild Baasland tar siktelsen til etterretning. - Dette er en siktelse, ingen dom. Det er viktig å huske på. Saken er på langt nær ferdig. - Hvorfor har ikke Bodhild Baasland tatt stilling til skyldspørsmålet? - Det er mange grunner til at hun foreløpig ikke har tatt stilling, men hun skal medvirke til at saken blir avsluttet. Vi har hatt en grei dialog med politiet den siste tiden, sier Anne Kroken.